Методи за концептуализиране в семиотиката, прагматизма и комуникацията

  • Статус
    Приключил

Ръководител: проф. дфн Ив. Младенов

Проектът имаше за цел да проучи процеса на концептуализиране, лежащ в основата на всяка теория, на базата на опитен материал. Работата по проекта включваше обучаване на студенти, изнаяне на лекции, семинари. Използвани бяха инструментариум и терминология от няколко хуманитарни области: семиотика, прагматизъм, комуникационни теории. Далечната цел на проекта бе познанието за концептуализирането да улесни изследването на символите и знаците от външната реалност, да спомогне за изучаването, класифицането и контролирането на пътищата на взаимодействие между хората и света. В перспектива работата по проекта ще допринесе за постигането на основната цел на хуманитарните изследвания: узнаване и контролиране на елементите на мисловните процеси.

Съвместно с Финландската академия на науките