Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов. Реконструкция на идеите

 • Статус
  Текущ
 • Период на изпълнение
  2016г. — 2021г.
 • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
 • Финансиране
  Външно

Научен колектив: доц. д-р Недка Капралова, проф. д-р Мария Китанова, доц. д-р Светла Страшимирова, доц. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Радосвета Коларов, доц. д-р Добромир Григоров, проф. д-р Александър Кьосев, ас. д-р Андриана Спасова, докторант Николай Желев, Михаил Новак.

Това е фундаментален проект, чиято основна задача е да проучи, реконструира и представи в максимална пълнота научното наследство на професор Борис Йоцов – университетски преподавател, един от първите български слависти, изследовател на българската възрожденска литература, на литературата на ХХ век, на историята на славянските литератури. Жертва на политическата конюнктура през 1945 г. ,осъден от народния съд и разстрелян заради участието си в кабинетите на Богдан Филов и Добри Божилов, той остава десетилетия непознат за българската хуманитарна наука. Генералните цели, които проектът трябва да реализира, са:

 1. Завръщане на Борис Йоцов в българската хуманитарна наука;
 2. Завръщане на Борис Йоцов в славистичната наука.

През първия етап на проекта беше изработена и издадена пълна биобиблиография на Борис Йоцов, бяха нормализирани според съвременната книжовна норма неговите текстове, посветени на автори и творби от периода на Българското възраждане, и включени в Т. 1 от подготвяните съчинения. През 2018 г. екипът на проекта представи в 8 научни доклада делото и научните задачи, които предстои да бъдат решени преди XVI Международен конгрес на славистите в Белград. Водеща тема на това мащабно представяне беше „Завръщане на Борис Йоцов в славистиката“, като пълният текст на материалите беше издаден в специален брой на сп. „Език и литература“. Продължава работата по проекта, издирват се и се представят за езикова нормализация неговите изследвания върху българската литература от ХХ век и славистичните му изследвания за подготовка на Т. 2 и Т. 3 от съчиненията; предстои изработване на документален филм за живота и творчеството на Б. Йоцов, а също и провеждане на научен семинар.

Издания:

 • Борис Йоцов. Биобиблиография. София, 2018
 • Борис Йоцов. Съчинения Т. 1. София, 2018
 • Завръщане на Борис Йоцов в славистиката – Език и литература, 1-2, 2019