Образование и култура - процеси, личности, модели (XVIII - XX век)

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2017г. — 2019г.
  • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: доц. д-р Недка Капралова, доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Александър Йорданов, проф. дфн Марияна Цибранска-Трайкова, доц. д-р Петко Христов, доц. д-р Станой Станоев, доц. д-р Олга Тодорова, гл. ас. д-р Диляна Радославова

Този българо-македонски проект е интердисциплинарен, насочен към обглеждане на процеси и явления от различни области на хуманитарното знание – литература, културни процеси, изкуство, история, етнография, фолклор. Цел на научния проект е да проучи основните въпроси, свързани с образованието, културната дейност и изявата на личности през периода XVIII - XX век. Научен интерес представя  възприемането на европейските практики в областта на учебните програми и учебникарството като просвещенска традиция; културните изяви в областта на книжовния живот: дружества, културни центрове, първи печатници и издатели; етнографски и фолклорни изяви, бит и менталност. Бе подготвена конференция по темата на проекта, но поради несъгласия по основни въпроси ,свързани с националната идентичност между българската и македонската страна, не беше реализирана.