България и Русия (XVIII - XXI век) - утопии, образи, модели

 • Статус
  Приключил
 • Период на изпълнение
  2009г. — 2011г.
 • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
 • Финансиране
  Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: ст.н.с. д-р Радостин Русев, ст.н.с. д-р Камен Михайлов, гл. ас. д-р Николета Пътова.

Тематичната ориентация на проекта търси посоките на взаимност между двата народа и двете култури, поставя много въпроси за взаимното общуване, за сложните преплитания и взаимодействия, на които двете хуманитарни общности в България и в Русия търсят отговори. През 2011 г. в София бе проведена българо-руска конференция по проекта с тема „България  и Русия (XVIII - XXI в.) – пътища и кръстопътища“, в която участваха учени от БАН и РАН, а също и от различни български университети. Бе подготвен сборник с изследвания, редактиран и издаден в София.

Издания:

 • БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ (XVIII - XXI ВЕК) – ПЪТИЩА И КРЪСТОПЪТИЩА. София, 2017 г.

Съвместен научен проект с Института по славяноведение при Руската академия на науките, Москва.