Християнство и национална идентичност в България и Чехия (XVII - XIX век))

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2005г. — 2007г.
  • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: д-р Недка Капралова – секретар, ст.н.с. д-р Лидия Михова, ст.н. с. д-р Камен Михайлов, н. с. д-р Светлана Русинова, н.с. I ст. Данчо Господинов, ст.н. с д-р. Владимир Пенчев, ст.н.с. дизк. Мила Сантова


Целта на проекта е да проучи основни аспекти на християнството в процесите на изграждане на националната идентичност в България и Чехия през XVII и XIX век. Беше проведена научна конференция с участници от Института за литература , Института за фолклор, ПУ „Паисий Хилендарски“, както и учени от Чехия – Вл. Кржиж, доц. д-р Хана Гладкова. Поради липса на спонсориране, събраните материали от научния форум не бяха публикувани в отделен том.

Съвместен научен проект със Славянския институт в Прага.