Литературата – познание и творчество


Научен колектив: доц. д-р Елка Димитрова, гл. ас. д-р  Георги Господинов

Проектът „Литературата – познание и творчество“ е насочен към работа с ученици, като основната му цел е да развива творческите  им способности, въображението и уменията им за създаване на текст (художествен и интерпретативен), да ги въвежда в литературата като многообразна и интригуваща територия, при това – по забавен, но и провокиращ получаването на нови знания начин.

Проектът представя българската литература не само в матрицата на учебната програма, а като литературноисторически сюжет, в който се преплитат екзистенциалните и творческите съдби на българските писатели класици и на творци, които са останали в сянката на канона, но имат основополагащо място в културния живот на ХХ век.  Основно място в работата на проекта заемат организираните три Творчески работилници със световноизвестния писател Георги Господинов. В лекциите си той запознава участниците (над 150 ученици) с класическите, модерните и постмодерните творчески подходи,  аналитично реконструира ролята на Автора през различните културни епохи. В обявен конкурс по творческо писане участват автори от цялата страна с над 200 произведения. След направен подбор на творбите по жанрове, осъществена индивидуална редакторска работа с авторите, екипът на проекта публикува най-добрите произведения в „Малка ученическа антология“ (ИЦ „Боян Пенев“ С., 2018, IBSN 978-619-7372-15-1). Със стихотворения, разкази, есета, интерпретации на философски, публицистични и литературни текстове в книгата са включени 31 автори. Проектът получава широка публична популярност и е оценен като изключително успешна форма за откриване и насърчаване на творческия талант на българските ученици.

Програма „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с млади таланти“.