Образование в литературния музей


Проектът е осъществен съвместно с Национален литературен музей.

Научен колектив (Институт за литература): доц. д-р Пенка Ватова, доц. д-р Елка Димитрова, гл. ас. д-р  Георги Господинов
Екип от НЛМ: Атанас Капралов, Соня Кирицова, д-р Милена Катошева

Основната цел на проекта е да провокира учениците да надградят заложените в учебните програми задължителните познания за българската литература, да открият нови, непознати и интригуващи факти за живота и творчеството на българските писатели в техните къщи музей. Чрез натрупването на допълнителни знания, основаващи се на модерни подходи в литературознанието, в съчетание с технологичните новости при тяхното усвояване и чрез интердисциплинарното взаимодействие между учени, учители и музейни специалисти, да се създаде траен интерес към литературната класика, четенето и осмислянето на художествени текстове. Проектът практически обвързва наука и образование, предлага възможности учебният процес да бъде по-интересен, да стимулира творческото мислене и въображението на учениците. В рамките на проекта, сформирани по интереси творчески екипи създават мултимедийни продукти, изучавайки житейските и творчески биографии на писателите с помощта на поредица от лектории, илюстрирани от артефакти и архивни материали съхранявани в музейното пространство. На учениците се предоставя и възможността не само да опознаят дигиталните колекции, виртуалните библиотеки и изложби на Института за литература, но и да развият свои идеи за създаване на презентации, кратки филми или други мултимедийни продукти. Най-интересните като литературни сюжети и най-добрите като техническо изпълнение ученически проекти, ще бъдат публикувани на сайта на програмата „Образование с наука“.

Проектът предоставя максимална свобода за размяна на информация и идеи между специалисти, учители и ученици и с това показва един модел на модерно интегриране между класическите методи в образователния процес, модерните технологии и съвременните подходи за изследване на българската литература.