Полските посланици в България от 1925 до 1941 г.

 • Статус
  Приключил
 • Период на изпълнение
  2009г. — 2012г.
 • Финансиране
  Еквивалентна безвалутна размяна

Ръководители: доц. дфн М. Карабелова, проф. Миколай Шоколовски

 

По проблематиката на проекта са публикувани две книги:

 • „Българската анкета по полския въпрос (1915-1916)“, осъществена от Пресбюрото на Полския върховен народен комитет в София. Издава д-р Тадеуш Станислав Грабовски. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2011 г.
 • „Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски – пратеник на възкръсваща Полша“. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2011.

 

Съвместен проект с Института за литературни изследвания към Полската академия на науките.