Писателят и литературоведът: самосъзнание, геокултурна вариативност, граници на професията

 • Статус
  Текущ
 • Период на изпълнение
  2015г. — 9999г.
 • Ръководител: доц. д-р Йордан Люцканов
 • Финансиране
  Бюджетно

Научен колектив: Галина Петкова (ФСлФ, Софийски университет), Нина Барковская (Уралски държавен педагогически университет, Екатеринбург), Александър Медведев (Институт за филология и журналистика, Тюменски държавен университет), Людмила Луцевич (Институт за специална и междукултурна комуникация, Варшавски университет), Мария Литовская (Институт по история и археология, Ур РАН / Уралски федерален университет / Национален университет Ченгчи, Тайпе), (от 2017) Джузепина Джулиано (Департамент по хуманитаристика, Университет на Салерно)

Обект на вниманието на проекта са три културни „сюжета“, или три последователни фази на един „сюжет“: 1) как интелигентът (=литераторът; и, конкретно, писателят) полага усилия да стане политик (а също пророк, също интелектуален и духовен ментор на политици), с цел да осъществи радикална социална промяна; 2) как радикалната социална промяна се случва според, покрай или въпреки мислите, волята и действията на интелигента и как това разтяга, „изкълчва“ или разкъсва професионалната му идентичност; 3) как интелигентът преценява резултатите (планирани, предвидими и непредвидими) от радикалната промяна и собственото си участие и отговорност. Допълнителен обект на внимание бяха разликите в осмислянето на посочените фази „отвътре“ (от Русия) и „отвън“ (от извън Русия).

Целите на проекта бяха следните: 1) да изследва резюмираната горе проблематика; 2) да създаде мрежа от литературоведи-русисти, изследващи и практикуващи саморефлексивна хуманитаристика (конкретно, русистично литературознание); 3) да се практикуват тематично-специализирани конференции, които разчитат на открити обяви за набиране на участници и на „двойно сляпо“ рецензиране, и в пред- и в пост-конференционната фаза, и да послужи за модел на социо-културна промяна в българското и, в някаква степен, в руското литературознание, поне в русистичните им сектори; 4) да заяви място за българската русистика на картата на русистиката в света, каквото място, по убеждение не само на българския координатор на този проект, тя не е завоювала.

 

Публикации:

 • Toronto Slavic Quarterly 53 (Summer 2015) = Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии, сост. и ред. Люцканов, Литовская, Медведев, Барковская, 439 p., http://sites.utoronto.ca/tsq/53/index.shtml;
 • Toronto Slavic Quarterly 57 (Summer 2016) = Д. С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор, сост. и ред. Барковская, Луцевич, Люцканов, Медведев, 424 p., http://sites.utoronto.ca/tsq/57/index57.shtml;
 • Люцканов, Йордан (съст.). 1917 год: литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа / социального слома. (Тезисы к конференции). София: ИЦ Боян Пенев, 2017, IV+84 p., ISBN 978-619-7372-03-8;
 • Люцканов; Барковская; Медведев (сост. и ред.). Из материалов конференции „1917: литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа /социального слома“. София, 11-14 мая 2017 // Toronto Slavic Quarterly 62 (Autumn 2017), 154-357 ;
 • Dolgushin; Efimova; Medvedev; Rogacheva; Tabachnikova // Studi Slavistici 16 (2019), 1, [Thematic block:] 107-201, https://oaj.fupress.net/index.php/ss/issue/view/175;
 • Giuliano; Kruglova & Vershinin // Slavia 89 (2020), 1, 59-85, http://www.slu.cas.cz/4-slav-opc-201.pdf.
 • Борисова; Григоровская; Закс; Мегрелишвили; Никулина, Темплинг; Барковская, Джулиано, Люцканов // Филологический класс, 55 (1’2019), 23-57, 175-179;
 • Арустамова, Кондаков; Рогачева, Эртнер // Филологический класс, 56 (2’2019), 90-103;
 • Медведев; Панов; Богданова; Крыцка-Михновска; Ларокка; Данилина; Круглова, Вершинин; Люцканов; Барковская // Новый филологический вестник 50 (3’2019), 270-378.