Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения

 • Статус
  Приключил
 • Период на изпълнение
  2008г. — 2012г.
 • Ръководител: проф. дфн Николай Аретов
 • Финансиране
  Външно

Научен колектив: проф. дфн Румяна Дамянова, доц. д-р Радослава Илчева, гл. ас. д-р Анна Алексиева (Институт за литература - БАН); проф. дин Надя Данова, проф. дфн Рая Заимова (Институт за балканистика с център по тракология - БАН); проф. дсн Кръстина Петкова, проф. дсн. Пепка Бояджиева, проф. дсн Галин Горнев, гл. ас. д-р Теодора Карамелска (Институт по философия и социология - БАН)

 

Целта на интердисциплинарният проект е да изследва емоционалното съдържание на българската национална идентичност от историческа, социокултурна и социално-психологическа перспективи. Наблюденията се фокусират върху груповите емоции (възхищение, гордост, срам, (не)сигурност и др.) като продукт (и генератор) на социалната идентичност и социалния контекст и като посредник на социалното действие. Проектът се основава на интеграция на теорията за социалната идентичност с теорията за междугруповите емоции. Основните цели на проекта са:

 1. Да обособи емоционалните компоненти на българската национална идентичност и отношението им към други ключови идентичности (личностни, полови, религиозни и др.), както и към процеса на европейската интеграция.
 2. Да проучи как интернационалният сравнителен контекст влияе върху характера на колективните емоции и проявеността на националните идентичности.
 3. Да се изследва по какъв начин аудиторията, на която е изложена идентичността, влияе върху характера на колективните емоции проявеността на националните идентичности.
 4. Да се установи доколко е възможно целенасочено да се предизвикат промени в някои от емоционалните компоненти на (българската) идентичност.
 5. Да се проучи взаимозависимостта между възникването в обществото на вътрешни (полу)структурни разделения и силата и емоционалния колорит на националната идентичност.

 

Публикации:

Image
Първа радост е за мене