Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2019г.
  • Ръководител: проф. дфн Николай Аретов
  • Финансиране
    Външно

Научен колектив: проф. дфн Румяна Л. Станчева, доц. д-р Рени Йотова, доц. д-р Надежда Александрова (СУ „Св. Климент Охридски“), проф. д-р Раймонд Детрез (Гентски университет), проф. д-р Мари Врина-Николов (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), проф. дин Надя Данова, доц. д-р Пенка Данова, проф. дфн Маргарита Серафимова, проф. дфн Рая Заимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), доц. д-р Ана Лулева (Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), проф. д-р Жан-Люк Вюймен, (Université Paris-Est), д-р Еркюл Милас (Атина), доц д-р Олена Пичиоки (L’université Corse Pascal Paoli), доц д-р Евелина Ламбрева Йекер (Университета в Цюрих), гл. ас. д-р Николета Пътова (Институт за литература – БАН), Бруно Картойзер (Брюксел)

 

Проектът е насочен към представянето на автори и творби, които присъстват в две и повече литератури, към явления, които надхвърлят езиковите и държавните граници. Потърсени са мотивите за избора на втори език – живот в друга среда, престиж на втория език и втората култура… Изборът на език се разглежда в контекста на културната памет и местата на паметта. В рамките на проекта на 2 ноември 2019 в Софийския университет бе проведена кръглата маса с участие на учени от Франция, Белгия, Гърция и Швейцария.

 

Публикации:

 

Финансиране: Посолството на Франция в България и Френския институт в София