Южнославянският агиографски репертоар в книжовната традиция на Великото Литовско княжество и в българските ръкописни колекции

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2019г. — 2021г.
  • Ръководител: доц. д-р Нина Георгиева-Гагова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: проф. дфн Анисава Милтенова, проф. дфн Ана Стойкова, доц. д-р Радослава Станкова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова, гл. ас. д-р Диляна Радославова, гл. ас. д-р Станка Петрова-Христова

 

Продължение на проекта с Института за литовски език. Вниманието е насочено към произведения на агиографията.

 

Съвместен проект с Института за литовски език, Литовска Академия на науките.