Румънските и българските земи през Късното средновековие: Литературни контакти и взаимовръзки

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2018г. — 2020г.
  • Ръководител: проф. дфн Ана Стойкова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: проф. дфн Анисава Милтенова, доц. д-р Нина Георгиева-Гагова, доц. д-р Елена Томова, проф. д-р Доротей Гетов, доц. д-р Радослава Станкова, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, гл. ас. д-р Диляна Радославова, гл. ас. д-р Ст. Петрова-Христова

 

Основната цел е да продължи изследователската работа върху ръкописната и литературната в късносредновековните манастирски скриптории в България и Румъния. През XV-XVII в. съществуват интензивни контакти между румънските и българските земи – южнославянски книжовници и монаси пътуват на север от Дунав, а влашки владетели подкрепят манастири в земите на Османската империя на Балканите. Най-съществената следа от тези взаимни контакти са запазените в библиотеките със славяно-румънски ръкописи и архиви. Проектът дава възможност на български специалисти да работят с ръкописните сбирки и архиви в Букурещ и други градове, както и на румънските учени да работят в българските архиви и библиотеки. Резултатите от археографските проучвания и изследванията върху откритите текстове се публикуват в български и румънски книги и периодични издания.

 

Съвместен проект с Института за история и теория на литературата „Джордже Калинеску“, Румънска академия на науките.