Универсални и маргинални ценности и идентичности през средновековието и новото време

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2013г. — 2016г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: доц. д-р Елена Томова, проф. дфн Ана Стойкова, гл. ас. д-р Регина Койчева, гл. ас. д-р Диляна Радославова

 

Фокусът е насочен към типологическо и контекстуално изследване на българската и словенската култура, анализират се стремежите, представени в придаването на универсално значение на местни или временно ограничени ценности.