Българо-сръбски и сръбско-български взаимоотношения през ХІV век в контекста на византийската цивилизация

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2017г. — 2019г.
  • Ръководител: доц. д-р Радослава Станкова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: доц. д-р Нина Георгиева-Гагова, проф. дфн Анисава Милтенова, проф. дфн Ана Стойкова, доц- д-р Мая Петрова-Танева, проф. д-р Доротей Гетов, гл. ас. д-р Ст. Петрова-Христова

 

Темата на проекта обхваща различни области на медиевистиката – история, изворознание, книжовно наследство и история на изкуството. Проблематиката е концентрирана върху значителното влияние на византийския културен модел върху сърби и българи през един определен период от време – ХІV в. Проучванията са съсредоточени върху двустранните политически и културни взаимоотношения с цел по-детайлно проучване на конкретните данни от писмените паметници