Традицията на Супрасълския сборник и на Симеоновите изборници в ръкописните сбирки на България и Литва

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2013г. — 2018г.
  • Ръководител: доц. д-р Нина Георгиева-Гагова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: проф. дфн Ана Стойкова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, проф. д-р Доротей Гетов, доц. д-р Мая Петрова-Танева, доц. д-р Радослава Станкова, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова, проф. д-р Мария Йовчева, гл. ас. д-р Диляна Радославова, гл. ас. д-р Станка Петрова-Христова

 

Обмен на знания между учени от Литва и от ИЛ БАН; участие в научна конференция.

Книжовният репертоар от времето на Първата българска държава (ІХ-Х в.) не е запазен в оригинал, но може да бъде възстановен въз основа на по-късни славянски ръкописи, включително от репертоара на Киевска Рус и Великото Литовско княжество. Днес някои от най-ценните ръкописи от тези традиции се пазят в библиотеката на Литовската Академия на науките във Вилнюс. Вилнюската колекция от славянски ръкописи е една от най-слабо проучените. Същевременно, тя съдържа множество ръкописи и представя изключително разнообразие от макро жанрове, предоставяйки важна информация за историята на старобългарската литература и нейната трансмисия към другите славянски литератури.

 

Съвместен проект с Института за литовски език (Литовска академия на науките).