Дигитални ресурси в палеославистиката: към изграждане на мрежа за работа с извори

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2015г. — 2017г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: проф. дфн Ана Стойкова, доц. д-р Нина Георгиева-Гагова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова, проф. д-р Мария Йовчева, гл. ас. д-р Диляна Радославова

 

Обмен на знания между учени от Швеция и от Института за литература - БАН; участие в научна конференция.

Проектът се разработва съвместно с Университета на Гьотеборг, Университета на Стокхолм, Университета на Упсала и Университета на Умео, Швеция.