Бдинският сборник във византийско-славянския свят: източници и трансмисия

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2013г. — 2016г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: доц. д-р Мая Петрова-Танева, проф. дфн Ана Стойкова; Д. Бирнбаум

 

Цялостно проучване на ръкописа, който се намира в гр. Гент. Дигитално представяне на съдържанието. Анализ на историята на ръкописа.