Южнославянски ръкописи в електронна форма и съответната терминология

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2012г. — 2014г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Обмен на знания между учени от Сърбия и от ИЛ БАН; участие в научна конференция. Съвместен проект с Института за сръбски език - САНУ и Института за литература - БАН.

 

Публикации:

Image
България и Сърбия