Терминологични проблеми при достъпа до дигитални ресурси в медиевистиката

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2012г. — 2014г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Обмен на знания между учени от Швеция и Института за литература - БАН. Съвместен проект с Университет в Гьотеборг, Университета в Стокхолм и Университета в Упсала, Швеция.