Развитие на съвременните системи за метаданни в информационно-търсещи системи за славянски ръкописи

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2009г. — 2011г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Обмен на знания между учени от Русия и от ИЛ БАН; участие в научна конференция.