Византийските културни модели сред южните славяни: Рецепция и трансформация

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2011г. — 2013г.
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Обмен на знания между учени от Института за македонски език (Скопие) и Института за литература - БАН.