Българистиката в Европа – настояще и бъдеще

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2018г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Външно

Научен колектив: Съвет за чуждестранна българистика при УС на БАН и ИЛ - БАН

 

Издания:

Image
Българистиката е Европа

 

Финансиране: Фонд „Култура“, Културна програма за Българското председателство на Съвета на ЕС (40 000.00 лв).