Акад. Петър Динеков и хуманитарната наука - идеи, позиции, концепции. Сборник с изследвания по случай 100-годишнината от рождението му


Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Проектът цели да характеризира цялостното творчество на акад. Петър Динеков и неговата приемственост в настоящето.

Издания:

Image
Акад. Петър Динеков