Супрасълски сборник – кирилски ръкопис от Х век: създаване на електронен корпус, научна конфренция и изложба

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2010г. — 2012г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Външно

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Супрасълският сборник е включен в Списъка на куртурното наследство на ЮНЕСКО от 2007 г. Проектът цели да обедини дигитално трите части на ръкописа, които в момента се пазят в три различни държави: в Националната библиотека във Варшава (Полша), в Руската национална библиотека в Санкт-Петербург (Русия) и в Националната и университетска библиотека в Любляна (Словения). В допълнение, проектът цели създаване на електронно издание на паметника с критичен апарат, парелелен гръцки текст, превод, речник, граматически анализ и инструменти за търсене (http://suprasliensis.obdurodon.org/). Цел на проекта е за първи път да направи Супрасълския сборник достъпен за широката публика (http://csup.ilit.bas.bg/)

Издания:

Image
Преоткриване

 

Финансиране: ЮНЕСКО – основно финансиране; допълнително финансиране от Министерство на външните работи на Република България и Посолство на Република Полша в София. Общо: 39 547 лв.