Руската литература в мрежата: текстове и четене

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2007г. — 2010г.
  • Ръководител: доц. д-р Радостин Русев
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: доц. д-р Радослава Илчева, доц. д-р Йордан Люцканов; проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ)

 

Проектът изследва въздействието на интернет върху обществото, културата и литературата, върху междукултурните отношения, както и новите възможности за литературно творчество в мрежата, всички съвременни предизвикателства към класическите начини на създаване и четене на художествени текстове. Предмет на по-специален интерес са въпросите, свързани със значението на проблема за авторството, с характеристиките на новият тип читател на руска литература в мрежата, с паралелното съществуване на печатна и електронна книга и разликите в експонирането на електронната книга спрямо печатната и т.н.

Проведена е международна научна конференция на 30 октомври 2008 г.

Издаден е научен сборник „Руската литература в мрежата: текстове и четене“ (съставители и редактори Радостин Русев, Магдалена Костова-Панайотова, Йордан Люцканов) – София: Херон прес, 2010. – VIII+104 с. Автори от Института за литература, Московския държавен университет „Михаил Ломоносов“ (Русия), Института за литература „Тарас Шевченко“ към Националната академия на науките на Украйна, Института за грузинска литература „Шота Руставели“ (Тбилиси), Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет (София) и Югозападен университет „Неофит Рилски“ (Благоевград) изследват теоретични въпроси за отношенията, възникнали между литературата и новата хипер-медия, за възможностите, които дава мрежата за среща и взаимодействие между различните (национални) култури, за новия тип автор и читател в интернет, за новите литературни институции, за битието и статута на класиката в мрежата, за конфликта между електронната и книжната литература и съдбата на книгата. Автори на текстове от Института за литература са Радостин Русев („Руската преводна литература в българското Интернет пространство“), Радослава Илчева („Читателят като автор и герой на рунета“) и Йордан Люцканов („Поетика и публикуемост, поетика и публикуваност: руският модернизъм в руската мрежа“).