Българската литература за деца и юноши – национални и универсални ценности

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2010г. — 2021г.
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: доц. д-р Александра Антонова, гл. ас. Емилия Алексиева, доц. д-р Людмила Малинова, доц. дфн Пламен Антов; проф. д-р Петър Стефанов (ВТУ), доц. д-р Младен Енчев (ШУ), доц. д-р Таня Казанджиева (СУ), доц. д-р Мая Горчева (Уни БИТ), доц. д-р Огняна Георгиева (НБУ)

 

Целта на проекта е да попълни белите полета в знанието за националните и универсални ценности на литературата за деца и юноши. Литературата за деца и юноши се разглежда като специфична, но неотделима част от общонационалния литературен процес. Разделянето на „висока“ литература и литература за деца е неуместно и предпоставено. Симптоматично е и, че литературата за деца отсъства от националните литературни истории и до днес. Тя не бива да бъде неоправдано пренебрегвана и да отсъства от съвременните литературно-исторически и критически изследвания. Литературата за деца и юноши не е нито инфантилна, нито маргинална; тя е основополагаща, защото оформя детето и юношата. Детските книги са най-важните книги в живота на човека. Проектът се развива в следните иновативни насоки: литературоведски проучвания на българския периодичен печат за деца, философски, психологически и психоаналитични основи на литературата за деца; религиозни, идеологически и етнически теми в тази литература. Разработването на нови теми като емигрантската литература, литература на българските общности в чужбина ще бъдат приоритетни в проекта. Въпроси като рецепцията на литературата за деца, креативността и спонтанността в детската възраст и преподаването на тази литература  се разработват съвместно със сродни програми и проекти към МОН. В проекта имат свое място и темите за тийнейджърския роман, фентъзи литературата и комиксите за деца. Особено значение се отдава на създаването на справочни издания, като например „Речник на българските писатели за деца и юноши“, тематични библиографии и антологии.