Навик и метафора: Контекстуализиране на теориите на Чарлс Пърс и Лудвиг Витгенщайн

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2016г. — 2017г.
  • Ръководител: гл. ас. д-р Александър Феодоров проф. дфн Иван Младенов
  • Финансиране
    Външно

В този проект слабо познатата философия на американския философ, създател на семиотиката и прагматизма, Чарлс С. Пърс (1839 – 1914) е поставена в контекста на малкото холистични теории, конкуриращи се в съвременната наука. Абдуктивният метод от прагматизма на Пърс се успоредява с представата за ограниченията на езика у Лудвиг Витгенщайн (1889 –1951). Двете системи все по-често се разглеждат заедно в руслото на аналитичната философия, показвайки силен евристичен потенциал за отделяне на значения както във всекидневния живот, така и във високите сфери на теорията. Авторският колектив проведе оригинални научни изследвания и организира дискусионен семинар за млади учени хуманитаристи. Освен това Александър Феодоров осъществи двуседмична специализация на тема "Юрий Лотман и семиотиката на културата" в Тартуския университет.

 

Финансиране: 7500 лв. по Програмата за подпомагане на младите учени и докторантите в БАН