Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век


Научен колектив: гл. ас. д-р Рени Янкова (НБУ), Николай Генов (СУ)


Настоящият изследователски проект има за цел да изведе връзката между философия и литература, като приложи концептуалните и инструменталните възможности на прагматизма на Чарлс Пърс за проясняване на спецификите на жанра научна фантастика. Изграден върху абдуктивен метод (метод за създаване на хипотези), прагматизмът ще бъде „проектиран“ върху научната фантастика, за да се концептуализира нейния характер на „отгатващ“ или „провиждащ“ жанр, даващ не само хипотези за бъдещето на човечеството, а много често посоки, цели и мечти, търсещи и намиращи своята опредметена реалност след време. Проектът е насочен към актуална проблематика, свързана с реалния потенциал, технологичното ускоряване на настоящето, търсенето на пътища към биологичното безсмъртие и начините, по които човешкото познание „конструира“ заобикалящия го свят. Определя се и от все по-голямото значение и роля на новата, съвременната българска фантастика да съхрани, представи, осмисли наличните вече „научни артефакти и идеи“.

Image
Фантастика и бъдеще

Финансиране: Фонд „Научни изследвания“  към Министерството на образованието и науката (М30/2 от 13 декември 2018). Срок на проекта: 2 години.