Българският литературен модернизъм

  • Статус
    Приключил
  • Ръководител: доц. д-р Елка Димитрова

Финансираща институция: Фонд научни изследвания

Уебсайт: http://bgmodernism.com

Изследователска реконструкция на българския литературен модернизъм, осъществена чрез аналитично представяне на литературната периодика и статии за неговите представители и литературни кръгове. На сайта са поместени в дигитален вид пълните течения на над 20 литературни периодични издания от края на XIX и първите десетилетия на XX в.