Южните и източните славяни: многообразие и взаимодействие на писмените култури ХІ-ХХІ век - SESDiva

 • Статус
  Текущ
 • Период на изпълнение
  2018г. — 2020г.
 • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
 • Финансиране
  Външно

Научен колектив: проф. дфн Ана Стойкова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, доц. д-р Радостина Станкова, гл. ас. д-р Станка Петрова-Христова; Ив. Илиев

 

Целта на проекта SESDiva е да се създаде виртуален музей на писмената култура във връзка със социалната, културната, идеологическата и религиозната среда и отношенията между южните и източните славяни през вековете (от XI до началото на XX век). Фактите на взаимодействие между културното наследство все още не са добре известни или са погрешно интерпретирани. Писмената култура и нейните прояви са неопровержим документ за мнообразието, за привличането и отблъскването между културите, чрез тях се определят най-съществените подеми и спадове в общуването. Резултатите от проекта ще включват неизвестни документи за мигрирането на ръкописната и старопечатната книга.

 

Издания:

 • Маршрути на книжовно общуване между източните и южните славяни (ХI–XX век). Съставители и редактори: Анисава Милтенова, Игор Калиганов. София: Издателски център „Боян Пенев“, 2020. ISBN 978-619-7372-24-3

 

Финансиране: ФНИ, № ДО 02/2, ERA.Net RUS Plus Call 2017 – S&T (97 791.00 лв).