Scripta Bulgarica: дигитална библиотека за старобългарска книжнина


Научен колектив:проф. дфн  Ана Стойкова, проф. д-р  Доротей Гетов, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова, гл. ас. д-р Регина Койчева, доц. д-р Мая Петрова-Танева, доц. д-р Р. Станкова, гл. ас. д-р Станка Петрова-Христова, гл. ас. д-р Диляна Радославова; Ив. Илиев, Д. Петрова

 

Създаване на електронен тезаурус от термини и библиотека от старобългарски текстове, достъпни чрез специален портал, които да интегрират няколко основни типа информация: понятиен апарат (термини) в областта на палеославистиката, енциклопедични статии за преводни и оригинални произведения, транскрибирани текстове от славянски ръкописи, статии за най-често превежданите византийски автори.

 

Финансиране: МОН, ДФНИ-КО2/5 (119 625.00 лв).