Славянският Физиолог. Византийска редакция: Електронно издание на текста и сравнително изследване

  • Статус
    Приключил

Уебсайт: http://physiologus.proab.info

На сайта са поместени старобългарските текстове за реални и фантастични животни от раннохристиянското съчинение Физиолог, придружени с преводи на новобългарски и английски език, както и галерия, в която могат да се видят изображенията им в средновековните ръкописи.