Смесна китка от български литературни факти


Научен колектив: гл. ас. д-р Андрей Ташев, гл. ас. д-р Иван Христов

„Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели. На сайта ще намерите интересни архивни материали и снимки, може би дори такива, които не сте виждали досега. Трите виртуални изложби „Пътища“ ще ви отведат по пътищата на български писатели из любовта (техните любими, приятели и близки), по пътищата им из света (по литературна и нелитературна работа, по планини и морета, дори по бойните полета) и по пътищата им из познанието (из дебрите на образованието, науката, превода). Трите виртуални изложби „Характери“ предлагат интересни факти за навици, възгледи и хобита на български писатели, за особености на творческия процес, както и бърканица от други любопитни случки и подробности от живота и творчеството на авторите. В изложбите са използвани материали от фондовете на Института за литература – БАН, Националния литературен музей, Столичната библиотека и Къщата музей „Асен Разцветников“ – Драганово.

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката