Виртуална библиотека „Иван Шишманов“. Българската литература в превод

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2013г. — 2014г.
  • Ръководител: доц. д-р Елка Трайкова
  • Финансиране
    Външно

Научен колектив: гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Калина Захова; проф. Любка Липчева, проф. Клео Протохристова, проф. Инна Пелева (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Виртуалната библиотека „Иван Шишманов“ е модерен дигитален библиотечен фонд, който представя класически и съвременни произведения на български автори в превод на английски и немски език. Чрез нея е създаден ефективен инструмент за лесен и пълноценен достъп до българската литература, предназначен за максимално широка читателска аудитория в България и чужбина.

Виртуалната библиотека е платформа от отворен тип и подлежи на допълване с нови издания на преводни текстове на английски и немски език, както и на последователно разширяване на езиковата палитра с преводи на други европейски езици. В нея са представени 335 книги на български автори и антологии, дигитализирани са 33 465 страници на преводни издания на българската литература. Библиографският корпус, който съдържа 1349 описания, е обобщена информацията от фондовете на 54 европейски библиотеки. Изграждането, поддържането и достъпът до библиотечния фонд отговарят на европейските нормативи за защита на авторските права и правата за разпространение.

Виртуалната библиотека предоставя на читателите пълнотекстов вариант на произведения на български автори в превод на немски и английски език; кратка биография на всеки представен писател; библиографска справка за публикуваните преводи; вариантите на превод на отделните произведения; книгохранилищата, в които се съхраняват съответните издания; възможност за изграждане на лични тематични антологии.

Свободният достъп и огромният ресурс от дигитализирани редки или трудно достъпни издания на преводи на българската литература на немски и английски език, превръщат Виртуалната библиотека в авторитетен академичен справочник, активно използван от българистите и славистите в Европа и САЩ, от културните институти към българските дипломатически мисии, от българските училища в чужбина.

Виртуалната библиотека „Иван Шишманов“ е общо поле за среща на автори, преводачи, издатели, литературни критици, учени и читатели, осигурено чрез рубриките „Преводачите днес“, „Преводачески кабинет“ и „Форум“.