Институтът за литература при БАН има удоволствието да отправи покана за участие в националната научна конференция


Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика – втора част
по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от ФНИ,
дог. № КП-06-0ПР 05/11 от 17.12.2018


Форумът ще се проведе на 12 май 2022 (четвъртък) и се посвещава на 

• 140 г. от рождението на Боян Пенев
• 130 г. от рождението на Васил Пундев
• 120 г. от рождението на Георги Константинов
• 130 г. от рождението на Константин Гълъбов
• 140 г. от рождението на Спиридон Казанджиев

Могат да бъдат представени разработки и върху други автори и проблемни полета в областта на българската литературна критика.

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 1 май 2022 на следните имейл адреси:

Александра Антонова
alexandra.a.antonova@gmail.com
aantonova@ilit.bas.bg

Елена Борисова
elena38798@abv.bg

Андриана Спасова
andriana.spasova@gmail.com