Мисия

Институт за литература. Posted in Инфо | . Посещения: 9814

Институтът за литература провежда фундаментални и научно-приложни изследвания с интердисциплинарен характер в следните области:

 • история на българската литература от нейното създаване чрез делото на св.св. Кирил и Методий, през Средновековието, Българското възраждане, литературата на ХХ век до наши дни;
 • теория на литературата;
 • сравнителни изследвания;
 • изворознание.

Институтът за литература подготвя и издава многотомни енциклопедични издания, формиращи основното знание за съответните научни области. Изследва постиженията на българските творци (ІХ-ХХІ в.), с което да съдейства за българската и европейската ни идентичност.


Приоритети:

 • Изследване на литературата в културно-исторически, теоретичен и сравнителен аспект.
 • Издирване, съхраняване, систематизиране и обработване наследството на българската литература. Създаване на бази данни и електронни издания.
 • Развиване на съвременния концептуален и терминологичен апарат на българското хуманитарно мислене.
 • Проучване на литературата с цел създаване на ново знание за творческия процес и образното мислене в полето на поетиката и литературните дискурси, на знаковата и символната комуникация; нов прочит на литературното наследство.
 • Изследване на особеностите на художествената творба, на художествените и естетическите направления, на творческото писане, на значението в художествения текст.
 • Утвърждаване на общочовешките ценности чрез изследване на литературата.
 • Изследване на българската литературна наука и критика от ХІХ и ХХ в. в техния европейски контекст.
 • Осигуряване на методология и нови подходи към българската литература, с което се допринася за обновяване на образованието в България на всички нива (училища и университети).
 • Осъществяване на дигитализацията на ръкописното и архивното наследство иизграждане на дигитални библиотеки и бази данни.
 • Популяризиране на българската литература и култура чрез участия в лекторати, семинари и научни форуми.
 • Извършване на експертно обслужване в областта на литературната наука и образование.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.