Съобщения

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

Институт за литература. Posted in Новости | . Посещения: 3371

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
ЗА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФОРМИРАНЕ У УЧЕНИЦИТЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ТЕКСТ С ОГЛЕД НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА 5. И 6. КЛАС

Институтът за литература при Българската академия на науките организира в рамките на своя проект „Литература и литературознание в училище“ квалификационен семинар за учители по български език и литература от цялата страна на тема: „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за 5. и 6. клас“.

Ръководител на проекта и основен водещ на квалификационния семинар е проф. д.н. Александър Панов.

Продължителност на семинара – шестнайсет академични часа, разпределени в две занятия по осем часа.

Организация и условия за участие:

Семинарът се организира в областните градове съвместно с регионалните управления по образованието. След като се уточни подходяща дата (дати) за провеждането му, заинтересуваните учители по български език и литература подават заявка за включване до Института за литература при БАН с копие до регионалното управление по образованието.

Такса за участие в квалификационния семинар – 60 лв. В тази сума влизат учебни материали, които ще се предоставят на участниците.

Заявки се приемат на адрес:
Институт за литература при БАН
Гр. София, п.к. 1113
Бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
БУЛСТАТ: 000665509
МОЛ: доц. д-р Елка Трайкова – директор
Банкова сметка: BG82UNCR96603119903518
При Unicredit Булбанк, клон „Слатина“.

Анотация:

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, започна поетапно приемане на нови учебни програми. Учебното съдържание, предвидено в тях, понякога въвежда съвсем нови, непреподавани до момента теми, а понякога преструктурира работата по вече познати теми. Такъв е случаят с овладяването от учениците на комуникативни умения (програмите за целия прогимназиален курс), както и темата, свързана с уменията за общуване с научен текст, за извличане, систематизиране и използване на информация от урочна статия (програмата за 6. клас).

Безспорно, развиването на тези умения е една от най-важните задачи на предмета български език и литература. В същото време все още голяма част от преподавателите не са овладели в достатъчна степен съвременната методика, свързана с посочените проблеми. При работата за изграждане на комуникативни умения тази методика е разработена като цялостна система, базирана върху овладяване на дискурсивните техники за създаване на текст. Що се отнася до проблема за общуването с научен текст, както и за изграждането на умения за работа с информация, учителите от средните училища са изправени пред предизвикателството да преподават материал, с който досега не е работено систематично. Да не говорим, че формирането и на двата вида умения – тези за създаване на текст, както и тези за извличане, организиране и използване на информация от научен текст – не може да се постигне в рамките на ограничения брой часове за нови знания. Необходима е последователна и добре организирана работа не само през цялата учебна година, а по време на целия прогимназиален етап.

В отговор на тези нужди Институтът за литература при БАН организира квалификационен курс, предназначен основно за преподавателите в прогимназиалния етап (и особено за тези от тях, които през следващата учебна гоздина ще преподават в 5. и 6. клас) на тема „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за 5. и 6. клас“. Курсът предлага цялостна, теоретично обоснована, система за работа, съдържаща богат набор от практически решения.

Програма:

I. Основни проблеми при изграждане на умения за създаване на текст.

1. Що е текст?

2. Основни характеристики на текста.

3. Текст и изказване.

4. Основни речеви действия и отношения.

5. Класификация на текстовете:

 • според основните речеви действия и отношения;
 • според използването им обществената практика;
 • според училищните програми.

6. Алгоритми за работа

 • Очертаване основните характеристики на текста.
 • Комуникативна ситуация на писмения текст.
 • Жанрова характеристика на създавания текст.
 • Задължителни фази при създаването на текст.
 • Алгоритми за работа при различните видове текст.

7. Особености на работата с някои видове текст, предвидени в учебните програми за 5. и 6. клас.

 • Текстове за влизане в контакт с дугите.
 • Текстове повествования.
 • Текстове описания.
 • Текстове разсъждения.

II. Извличане, разбиране и използване на информацията, съдържаща се в научен текст

1. Програмата по български език за 6 клас и проблемите за общуване с научен текст.

2. Текстът в научното общуване

 • Кое знание е научно?
 • Научният текст.
 • Термини.
 • Езикови особености на научния текст.

3. Урочната статия като научен текст

 • Задачи на урочната статия.
 • Основни елементи на урочната статия.
 • Как се прави определение?

4. Основните речеви действия в урочната статия

 • Описанието в урочната статия.
 • Повествованието в урочната статия.
 • Разсъждението в урочната статия.

5. Извличане и обработване на информацията, съдържаща се в урочната статия

 • Що е информация?
 • Информация и дезинформация.
 • Умения за работа с информация.
 • Информация и четене
 • Видове четене.
 • Основни читателски операции.
 • Организиране и обобщаване на информацията, съдържаща се в текста.