докторант Николай Желев

Изследователските интересите на Николай Желев са в областта на словашката и българската литература от XIX в. (какви идеи споделят представителите от периода и какви влияния изпитват). Николай Желев също така работи и върху идеите за формирането на книжовен език.

Избрани публикации: