доц. дн Маргарита Серафимова

Маргарита Серафимова е родена в Пловдив, завършва Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в Женевския университет. Доктор по теория на литературата от 2000 г. и доктор на науките по теория и история на културата от 2016 г. Преподавала е западноевропейска литература в България (СУ „Св. Климент Охридски”) и познание за славянския свят във Франция (Université Clermont Auvergne). Автор е на три монографии и на редица литературоведски и културологични изследвания. Интересите ѝ обхващат разнообразни изследователски полета: писмата в литературата, фигури и фикции на автора, литературни практики на пространството, живопис и литература, епистемокритика. Член е на Академичния кръг по сравнително литературознание (София), Българското общество за проучване на XVIII век и Центъра за изследвания върху литература и социопоетика (CELIS) в Клермон-Феран.