Ръководство

Директор
02/971-70-56
Заместник-директор
02/979-29-90
Председател на Научния съвет
02/979 29 94
Председател на Общото събрание
02/979-29-90