Христов, Иван

Институт за литература. Posted in Именник | . Посещения: 7304

 • Име: Иван Христов
 • Дата на раждане: 16 февруари 1978
 • Място на раждане: гр. Борово
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • http://ilit.bas.bg/bg/hristov-ivan.html
 • http://bg.linkedin.com/in/ivanhristov
 • https://ivanhristov.wordpress.com

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

 • Нова и съвременна българска литература; модернизъм и посмодернизъм; митология и антропология; философия и социология

ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ЛИТЕРУТУРНА ИЗЯВА:

 • поезия, есеистика, критика

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 2009 - Доктор по филология. Тема на дисертацията: Кръгът "Стрелец" и идеята за родното
 • 2008-2005 - Редовен докторант в Секция по нова българска литература - Институт за литература, научен ръководител - ст.н.с. д-р Пенка Ватова
 • 1996-2001 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, спец. Българска филология
 • 1991-1996 - Национална Априловска гимназия, спец. Култура, естетика, изкуствознание

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН

 • 2010 - главен асистент
 • 2009 - литературен сътрудник

УЧАСТИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

 • “Периодика и литература” (ИЛ-БАН) – 2006 –
 • “Актуални прочити на новата българска литература” (ИЛ-БАН) – 2007–
 • “Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки” (ИЛ-БАН) – 2007 – 2009 Подпроект „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“, финансиран от ФНИ, МОМН – 2012 –
 • “Литература и политика” (ИЛ-БАН) – 2009
 • „Подрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера“ (ИЛ-БАН) – 2009 – 2011
 • „Литература и география“ (ИЛ-БАН) – 2012 -
 • Българска литература създадена от жени – история, статус, тенденции - (ИЛ-БАН) – 2014

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

 • 2009 - Word Express – проект за литературен обмен в Югоизточна Европа на британската фондация „Литература през граници“ -
 • 2013 - „Поезията свързва хората – моето любимо стихотворение” –  проект на фондация „Евенс“, Белгия
 • 2014 - Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през XXв. (съвместно с македонски университети и МАНУ)

КНИГИ:

 • Сбогом, деветнайсти век 2001 (поезия) Академичен център за литература и култура
 • Бдин 2004 (поезия) ИК Жанет 45
 • Кръгът „Стрелец“ и идеята за родоното 2009 (научно изследване) Карина М
 • Американски поеми 2013 (поезия) Издателство за поезия „ДА”

ДИСКОГРАФИЯ:

 • Опит за запомняне 2005 (музикален албум) ИК Стигмати

ПО-ВАЖНИ СТУДИИ И СТАТИИ:

 • Мотивът змейова сватба и българският модернизъм // сб. Изкуствоведски четения 2007 / Ред. Клер Леви, Българска академия на науките, Институт за изкуствознание София 2007, с. 72
 • Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно // сп. Български език и литература / Ред. Огняна Георгиева-Тенева – кн. 3, София, 2008, с. 46, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/pencho_sl.htm
 • Гълъбов versus Ботев. Идеята за родното // Не съм от тях. Канонът на различието: Сб. в чест на 70-год. на проф. д. ф. н. Никола Георгиев – София, 2009, с. 69, също и на http://liternet.bg/publish14/i_hristov/gylybov.htm
 • Кръгът „Стрелец“. Осмислянето на традицията // сп. Литературна мисъл /Ред. проф. д. ф. н. Радосвет Коларов. – София, 2009, с. 93, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17607&Level=1
 • Извънканоничната литература на 20-те години // сб. Представи за българския литературен канон Х – ХХ век. / Ред. доц. д-р Сава Сивриев. – Шумен, 2009, с. 144
 • Атанас Далчев и социалистическият реализъм – несъответствия в метода // сб. Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния маталитет / Ред. ст. н. с. І ст. д-р Вихрен Чернокожев – Институт за литература София 2009, с. 43
 • Кръгът „Стрелец“ и Никола Фурнаджиев // Годишник на филологическия факултет на ЮЗУ Неофит Рилски, том 7, Благоевград 2009, с. 199, също и на:
  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=17606&Level=1
 • Гео Милев. Авангардисткото разбиране на понятието родно: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16394&Level=1
 • Кръгът „Стрелец“ и Елисавета Багряна. Идеята за родното: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16393&Level=1
 • Освалд Шпенглер и българската литература от 20-те години. Между Изтока и Запада“// Сб. Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст” Сегедски университет, Унгария 2009, под печат, също и на
  http://liternet.bg/publish14/i_hristov/osvald-shpengler.htm
 • Сирак Скитник. Между храма и улицата // сб. Сирак Скитник в българската култура между двете световни войни / Филологически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Унив. изд. „Неофит Рилски”, 2010, ISBN 9789546807137, стр. 134-146
 • Критическите проекции на кръга „Стрелец“. Между критика и проповедника // сб. Критическото наследство на българския модернизъм. (Как го четем сега) / Състав. и ред. Едвин Сугарев, Елка Димитрова, Цветанка Атанасова. – Институт за литература 2011, с. 294, също и на: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=311&WorkID=16395&Level=1
 • Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм // онлайн сп. Българска наука / бр. 37, май 2011 г.: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11483
 • Българският литературен модернизъм – родно и женско // сб. Маргиналното за/в литературата / Институт за литература БАН, София 2011 г. стр. 313-324, ISBN 978-954-8712-76-7 също и на: http://liternet.bg/publish14/i_hristov/rodno-zhensko.htm
 • Дебатът „Стрелец” – Лилиев и въпросът за края на българския символизъм // Литертурознанието като отговорност / Сб. в чест на 60-год. на Рая Кунчева, Пловдив 2012 г., стр. 180-190, ISBN 978-954-8238-40-3
 • Сирак Скитник и Аладиновата лампа // сб. 130 години от рождението на Сирак Скитник, Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2013, приета за печат, също и на: http://bgmodernism.com/our_modernism/ivan_hristov
 • „Запознайте се с България през американски очи. Делото на Рувим Маркъм // Сб. „САЩ като културна метафора на модерността. – Феноменът САЩ и българската култура и литература; българо-американски литературни отражения (ХХ–ХХІ век)”, 10 декември, 2014, София, приета за печат.
 • „Кръгът „Стрелец”: памет и идентичност” // сб. „Езици на паметта в литературния текст”, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2014 г. стр. 167-174, ISBN 978-619-00-0111-9
 • Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец”// Сб. „Българско и модерно (към изучаването на новата българска литература)”, София 2014 г. стр. 267-276, ISBN 978-954-8712-94-1
 • Крехка ваза от най-чист алабастър – женската тема в българската литература между двете световни войни // сп. Библиотека, СУ, НБКМ, София 2015, приета за печат

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.