Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции).

Гл. ас. д-р Александра Антонова. Posted in Събития | . Посещения: 11457

Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции).

На 14, 15 и 16 ноември 2013г. в Заседателна зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и в зали 74 и 15 на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски” се проведе Националната научна конференция „Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)”. Конференцията е част от проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” (http://bgmodernism.com) на направление „Нова и съвременна българска литература” – Институт за литература при БАН и включи забележителен брой доклади с интерпретации на българския литературен модернизъм в различните му етапи и проявления, както и юбилеен блок „130 години от рождението на Сирак Скитник”.

Учени от Института за литература, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Югозападния университет „Неофит Рилски”, НАТФИЗ, Нов български университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии и от Института по славистика към Полската академия на науките прочетоха над 60 доклада върху поетически, белетристични и манифестни творби, критически и изкуствоведски студии и статии на автори, представители на българския литературен модернизъм. Разгледани и успоредени бяха поети, белетристи, изкуствоведи, критици, теоретици и публицисти като Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Гео Милев, Чавдар Мутафов, Кирил Кръстев, Теодор Траянов, Николай Райнов, Людмил Стоянов, Николай Лилиев, Асен Разцветников, Владимир Полянов, Матвей Вълев, Иван Грозев, Александър Балабанов, Атанас Илиев, Спиридон Казанджиев, Димо Кьорчев, Шарл Бодлер, Морис Метерлинк, Хенрик Ибсен, Аугуст Стриндберг, Войчех Галонзка, Валтер Бенямин. Във фокуса на докладите бяха поставени емблематични издания като „Златорог”, „Хиперион”, „Везни”, „Пламък”, „Демократически преглед”, „Художник”, „Изток”, „Стрелец” и др. Обсъдени бяха културни феномени на българския модернизъм като естетическите особености на експресионистичната, сюрреалистичната, кубистичната и футуристичната философия в българската култура, философията на течението „Родно изкуство”, проблематичността на манифестите на българския модерн и авангард. Обърнато бе внимание и върху женската лирика от края на XX в. и проблемното й поставяне в парадигмата на модернизма и постмодернизма. Потърсени бяха оригинални - както литературнотеоретически, така и литературноисторически гледни точки, които успоредиха модерната и криминалната литература, разгледаха модернизма от точката на съвременността. Докладите си поставяха за цел да конструират цялостни възгледи върху модерната книга и модерния читател, да концептуализират културологически по-цялостни исторически периоди като началния за българския модернизъм период от края на XIX - началото на XXв.

Докладите, включени в юбилейния блок, посветен на 130-годишнината на Сирак Скитник, разгледаха пътя на оригиналния и ярък творец от „Мир искусства” до „Родно изкуство”, текстовете му на страниците на „Златорог”, „Демократически преглед”, особеностите на поетическите му текстове.

Институтът за литература отбеляза годишнината на Сирак Скитник и с кръгла маса под надслов „Сирак Скитник и радиото”, включена в рамките на конференцията и организирана от Георги Господинов и Иван Христов в предаването „На острова на блажените” по БНР, радио „Бинар”, която се проведе на 15.11.13 (петък) от 17.00 ч. Предаването може да се проследи на следния линк: http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Culture/WhatIsHappening/Pages/131115_Sirak_Skitnik.aspx

В рамките на форума беше представен сборникът „Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши дни” (София: Алтера, 2013). За книгата говориха проф. дфн Милена Кирова, съставител и редактор, и доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института за литература.

Програма на конференцията

МОДЕРНИЗМИТЕ НИ1

Българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции

14-16 ноември 2013

Научна конференция по проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” (http://bgmodernism.com/) на направление „Нова и съвременна българска литература” – Институт за литература, БАН.

Конференцията включва:

 • интерпретации на българския литературен модернизъм в различните му етапи и проявления;

 • юбилеен блок „130 години от рождението на Сирак Скитник”.

14.11.2013 (четвъртък), 9.30 – 17.00 ч. – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Заседателна зала

15.11.2013 (петък), 9.30 – 17.00 ч. – ЦУ на БАН, зала 207 (ул. „15 ноември” № 1, пл. „Народно събрание”)

16.11.2013 (събота), 9.30 – 15.00 ч. – Факултет по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски”, зала 15 (ул. „Московска” №49)

Време за представяне на докладите – 15 мин.

В рамките на форума ще бъде представен сборникът „Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война”. Съставител и редактор Милена Кирова. – София: Алтера, 2013.

14 ноември (четвъртък) от 17 ч. – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”,Заседателна зала.

За книгата ще говорят проф. дфн Милена Кирова, доц. д-р Елка Трайкова и др.

ПРОГРАМА

14.11.2013 (четвъртък),9.30 – 17.00 ч.– Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Заседателна зала

Сутрешно заседание. Модератор – доц. д-р Елка Трайкова.

9.30 – 9.50 Откриване на конференцията: проф. дфн Боряна Христова, директор на НБКМ; доц. д-р Елка Трайкова, директор на ИЛ – БАН.

9.50 – 10.00 Представяне на проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” – доц. д-р Елка Димитрова.

130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СИРАК СКИТНИК”2

 1. 10.00 – 10.15 Гл. ас. д-р Биляна Борисова (СУ) – „Сирак Скитник – от „Мир искусства” до „Родно изкуство”.

 2. 10.15 – 10.30 Калин Николов – „Кои са руските учители на Сирак Скитник – Добужински и Бакст”.

 3. 10.30 – 10.45 Гл. ас. д-р Йордан Ефтимов (НБУ) – „Сирак Скитник в клинч с импресионистите”.

 4. 10.45 – 11.00 Мария Огойска (НБУ) – „Аполоновският естетизъм на Сирак Скитник в текстовете му за „Демократически преглед”.

11.00 – 11.15 Обсъждане.

11.15 – 11.30 Кафе пауза.

 1. 11.30 – 11.45 Доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова (ИЛ), ас. Елизария Рускова (СУ)Стил и стилизация в театралнокритическите текстове на Сирак Скитник на страниците на сп. „Златорог.

 2. 11.45 – 12.00 Ас. д-р Надежда Стоянова (СУ) – „Плакат, шаблон, клише в критическите текстове на Ч. Мутафов, С. Скитник и К. Кръстев”.

 3. 12.00 – 12.15 Доц. д-р Бисера Дакова (ИЛ) – „Траяновското в поезията на Сирак Скитник”.

 4. 12.15 – 12.30 Гл. ас. д-р Иван Христов (ИЛ) – „Сирак Скитник и Аладиновата лампа”.

12.30 – 12.45 Обсъждане.

12.45 – 13.45 Обедна почивка.

Следобедно заседание. Модератор – доц. д-р Елка Димитрова.

 1. 13.45 – 14.00 Румен Шивачев (ИЛ) – „Между изкуството и религията”.

 2. 14.00 – 14.15 Ас. Евелина Джевиецка (Институт по славистика – ПАН)Модернистичните парафрази на библейския сюжет като извор за (българската) история на идеите”.

 3. 14.15 – 14.30 Проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ) – „Боян Магесника и българския модернизъм”.

 4. 14.30 – 14.45 Гл. ас. д-р Елена Азманова (ЮЗУ) – „Иван Грозев и мистичните кодове на модернизма”.

14.45 – 15.00 Обсъждане.

15.00 – 15.15 Кафе пауза.

 1. 15.15 – 15.30 Доц. д-р Цветанка Атанасова (ИЛ) – „Лириката на страниците на „Хиперион”: модернизъм – контрамодернизъм”.

 2. 15.30 – 15.45 Доц. д-р Вихрен Чернокожев (ИЛ) – „В огледалото на самоиронията. Съпротивите на българската модерност спрямо модернизмите ни”.

 3. 15.45 – 16.00 Доц. д-р Елка Трайкова (ИЛ) – „Модернизмите на Александър Балабанов”.

 4. 16.00 – 16.15 Росица Чернокожева (ИЛ) – „Българските прочити на психоанализата по страниците на „Златорог” (Атанас Илиев, Спиридон Казанджиев, Никола Шипковенски)”.

 5. 16.15 – 16.30 Проф. дфн Милена Кирова (СУ) – „Женската” лирика в края на ХХ век: модернизъм, постмодернизъм или нещо друго?”

16.30 – 16.45 Обсъждане.

17.00 Представяне на сборника „Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война”. Съставител и редактор Милена Кирова. – София: Алтера, 2013.

За книгата ще говорят доц. д-р Елка Трайкова и проф. дфн Милена Кирова.

15.11.2013 (петък),9.30 – 17.00 ч. – ЦУ на БАН, зала 207 (ул. „15 ноември” № 1, пл. „Народно събрание”)

Сутрешно заседание. Модератор – доц. дфн Едвин Сугарев.

 1. 9.30 – 9.45 Проф. д-р Яни Милчаков (УниБИТ) – „Млади или модерни? Културни навеи, школски литературни теории и ученически художествени практики в края на XIX – началото на ХХ в.”.

 2. 9.45 – 10.00 Доц. д-р Виолета Русева (ВТУ) – „Книгата като поле на литературноисторическото”.

 3. 10.00 – 10.15 Д-р Поли Муканова – „Модерният читател: институционални практики (1878-1944)“.

 4. 10-15 – 10.30 Д-р Сирма Данова – „Индивидуализъм и жизнерадост. Фигурата на Пенчо Славейков в светлината на идеологическите промени”.

 5. 10.30 – 10.45 Доц. д-р Пенка Ватова (ИЛ) – „Две гледни точки към народната песен - Пенчо Славейков и Димо Кьорчев”.

 6. 10.45 – 11.00 Проф. д-р Сава Сивриев (ШУ) – „За „Индивидуализмът в нашата литература” на Димо Кьорчев”.

11.00 – 11.15 Обсъждане.

11.15 – 11.30 Кафе пауза.

 1. 11.30 – 11.45 Доц. дфн Едвин Сугарев (НБУ) – „Яворов в контекста на българския модернизъм”.

 2. 11.45 – 12.00 Доц. д-р Миряна Янакиева (ИЛ) – „Две маски… А всъщност една-единствена (Яворов и Бодлер)”.

 3. 12.00 – 12.15 Валентина Маринова – „Апофатическото мълчание: Яворов – Метерлинк”.

 4. 12.15 – 12.30 Доц. д-р Пламен Антов (ИЛ) – „Мястото на езика-„Безсъници” в развоя на българския модернизъм: един сюжет”.

12.30 – 12.45 Обсъждане.

12.45 – 13.45 Обедна почивка.

Следобедно заседание. Модератор – доц. д-р Пенка Ватова.

 1. 13.45 – 14.00 Ас. д-р Надежда Цочева (ШУ) – „Подир сенките на облаците, знаците, ароматите в българския  модернизъм”.

 2. 14.00 – 14.15 Ас. д-р Николай Христозов (ИЛ) – „Ранномодерната европейска драма и двете драматически творби на Яворов. Някои наблюдения и паралели.”

 3. 14.15 – 14.30 Доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова (ИЛ) – „Когато гръм удариотвъд ехото на Яворовите безсъници”.

 4. 14.30 – 14.45 Ориета Антова (НАТФИЗ) – „Когато гръм удари” в контекста на европейската модерна драма – „Призраци” на Ибсен и „Бащата” на Стриндберг.

14.45 – 15.00 Обсъждане.

15.00 – 15.15 Кафе пауза.

 1. 15.15 – 15.30 Проф. дфн Цветана Георгиева (УниБИТ) – „Градът на литературния експресионизъм (Г. Милев, Я. Валковски, Д. Хаджилиев).

 2. 15.30 – 15.45 Гл. ас. д-р Андрей Ташев (ИЛ) – „Експресионистичното отклонение на Матвей Вълев”.

 3. 15.45 – 16.00 Гл. ас. Биляна Борисова (СУ) – „Фурнаджиев - авангардно и родно”.

 4. 16.00 – 16.15 Владимир Игнатов (СУ) – „Чайлд Харолд” на Людмил Стоянов: между фронтовата действителност и царството на Бляна”.

16.15 – 16.45 Обсъждане.

16.11.2013 (събота),9.30 – 15.00 ч. – Факултет по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски”, зала 15 (ул. „Московска” № 49)

Първо заседание. Модератор – д-р Сирма Данова.

 1. 9.30 – 9.45 Проф. д-р Михаил Неделчев (НБУ) – „Змейска любов и сватбени блаженства, язове и бурени, обратни домове и корен дълбоко в небето... (Хипотези за неназования, неоформен и неизявен български сюрреализъм)”.

 2. 9.45 – 10.00 Доц. д-р Елка Димитрова (ИЛ) – „Модернизмът и точката на съвременността”.

 3. 10.00 – 10.15 Доц. д-р Морис Фадел (НБУ) – „Криминална литература и модерност”.

 4. 10.15 – 10.30 Доц. д-р Пламен Шуликов (ШУ) – „Импресионисти и зъболекари, футуристи и зъботехници”.

 5. 10.30 – 10.45 Радостина Петрова (СУ) – „Българските литературни програми и манифести и литературноисторическата концепция на Войчех Галонзка”.

 6. 10.45 – 11.00 Д-р Яница Радева – „Развитието на българския театър според списание „Художник” (1905–1909)”.

11.00 – 11.15 Обсъждане.

11.15 – 11.30 Кафе пауза.

Второ заседание. Модератор – гл. ас. д-р Андрей Ташев.

 1. 11.30 – 11.45 Надежда Александрова (НБУ) – „Гео Милев и Николай Лилиев”.

 2. 11.45 – 12.00 Доц. д-р Мая Горчева (ПУ) – „Лирични хвърчащи листове” от 1915 г., или отново за преводимостта и проводимостта на модерната лирика в българското”.

 3. 12.00 – 12.15 Д-р Петър Трендафилов (СУ) – „Парарелигиозност в дванадесета глава на поемата „Септември”  (Г. Милев и руският авангардизъм).

 4. 12.15 – 12.30 Васил Василев (ИЛ) – „Улицата като място на превращение при немските експресионисти, Гео Милев и Асен Разцветников”.

 5. 12.30 – 12.45 Доц. д-р Рая Кунчева (ИЛ) – „Очевидност и аура. Чавдар Мутафов и Валтер Бенямин”.

 6. 12.45 – 13.00 Гл. ас. д-р Александра Антонова (ИЛ) – „Чавдар Мутафов и авангардните естетики”.

 7. 13.00 – 14.15 Александър Христов (СУ). „Измерения и пространства в романа „Дилетант“ на Чавдар Мутафов“.

 8. 14.15 – 14.30 Гл. ас. д-р Иван Христов (ИЛ) – „Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец”.

 9. 14.30 – 14.45 Десислава Узунова (СУ) – „Другият” автор (разказът „Мрежата на дъжда” от Владимир Полянов – творецът в търсене на смисъла).

14.45 – 15.00 Обсъждане.

Закриване на конференцията.

1 Насловът е заимстван от заглавието на първата част на книгата на Едвин Сугарев „Видрица Literarica” (С., 2012).

2 Институтът за литература отбелязва годишнината от рождението на Сирак Скитник и с кръгла маса „Сирак Скитник и радиото”, организирана от Георги Господинов и Иван Христов, в предаването „На острова на блажените” по БНР, радио „Бинар”, 15.11.13 (петък) от 17.00 ч.


modernizmite_afish.png

На 14, 15 и 16 ноември 2013 г. в София ще се проведе национална научна конференция на тема: Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции).

Конференцията е част от проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ на направление „Нова и съвременна българска литература“ на Института за литература – БАН. В програмата ѝ ще има и блок, посветен на 130-годишнината от рождението на Сирак Скитник.

Заповядайте с доклади върху проблематиката на българския литературен модернизъм! Текстовете ще бъдат публикувани на сайта на проекта: http://bgmodernism.com, а също и в книжно издание. Очакваме вашите заявки за участие на email адресите на организаторите.

Заседанията на конференцията ще се проведат:

 • 14 ноември (четвъртък) от 9.30 до 17.00 в Заседателната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“;
 • 15 ноември (петък) от 9.30 до 17.00 в зала 207 на ЦУ на БАН (пл. „Народно събрание“);
 • 16 ноември (събота) от 9.30 до 17.00 в Заседателна зала № 2 на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Време за представяне на докладите – 15 мин.
Краен срок за изпращане на заявки за участие – 31 октомври 2013 г.

Организатори:

 • доц. д-р Елка Димитрова (ИЛ), email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • ас. д-р Надежда Стоянова (СУ), email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • гл. ас. д-р Андрей Ташев (ИЛ), email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Програма на конференцията (PDF)

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.