„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Институт за литература. Posted in Събития

Направление „Литература на Българското възраждане“
към Института за литература – БАН
ви кани на

„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Колегиум

посветен на 150-годишнината от смъртта на Георги Стойков Раковски

04-05 декември 2017 г.

Ежегодният Колегиум по възрожденска литература този път се съсредоточава върху „високите“ идеологии на/за Възраждането, рожба на интелектуални и – след Освобождението – академични усилия, и техните трансформации в зоната на всекидневното, популярното, масовото. Търсят се както противопоставянията, така и точките на консенсус между официалните и неофициалните дискурси, отлагането на „големите“ разкази за периода в съвременните глобални и медийни потоци. Колегиумът отбелязва 150-годишнината от смъртта на Георги Раковски, чиито културни и политически проекти го причисляват към идеолозите на българския национализъм и поставят на дневен ред въпроса за границите между научността и митостроенето.

Можете да ориентирате своите изложения около следните примерни тематични ядра:

 • Георги Стойков Раковски – литературни, историографски, етнографски, етимологически, политически проекти.
 • Динамика на образа: от „мечтател безумен“ до „родоначалник“, „патриарх“ на революционната идея. Съвременни интерпретации и ревизии.
 • „Високите“ идеологии на Възраждането: генеалогии, представи за „отчество“, исторически разкази, герои, мъченици, врагове; концепции за езика и фолклора.
 • „Високите“ идеологии за Възраждането. Канонизиране и монументализиране на периода и неговите герои: историографски и литературноисторически концептуализации, институционални прочити (учебници, програми, изпитни конспекти).
 • Представи за наследство и континуитет; усвояване на възрожденския символен капитал; полемики и борби за принадлежност.
 • Потребление на „големите“ разкази: културен туризъм, градове музеи, къщи музеи, революционни пантеони, паметници и др. Комерсиализиране: стоки, сувенири, рекламни и маркетинг стратегии.
 • Образи на Възраждането в популярната и масовата култура (литература, музика, визуални изкуства – street art, графити и т.н.), в медийната и дигиталната среда. Историческите възстановки – образователно-възпитателни инициативи и/или патриотичен кич?
 • „Високите“ идеологии на/за Възраждането като ресурс на т.нар. банален и субкултурен национализъм (част от всекидневни практики, емблема на патриотични огранизации, футболни отбори и пр.).

Очакваме вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 15 ноември 2017 г. на следните електронни адреси:

 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатори на събитието: гл. ас. д-р Анна Алексиева, гл. ас. д-р Николета Пътова

Национална научна конференция по повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин

Институт за литература. Posted in Събития

Институтът за литература при БАН и Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират национална научна конференция по повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин под надслов „Елин Пелин: наследства и прочити“. Конференцията ще се проведе на 30 ноември (четвъртък) и 1 декември (петък) 2017 г. в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“.

Работата на форума цели да обхване творческото и личностно присъствие на писателя през разнообразни изследователски полета, сред които:

Актуални перспективи към текстовете на Елин Пелин (както към превърналите се в класически, така и към останалите встрани от читателския и изследователския интерес).

Активиране на културни контексти в творческия и житейския път на писателя през отношенията му със съвременни нему творци и критици.

 • Елин Пелин в литературата за деца и юноши;
 • Елин Пелин: хуморист, лирик, публицист;
 • Елин Пелин на сцената, в киното, в изобразителното изкуство;
 • История на критическата рецепция на Елин Пелин.

Научният форум предвижда модул, който да даде възможност на млади учени, студенти и докторанти да представят свои прочити.

Моля, изпращайте заявките си за участие, придружени с кратка анотация, до 1 ноември на следните имейли:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
кТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
аТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Конференция 1917 г.: Литераторът и литературоведът: инженери, свидетели, жертви на исторически прелом/социален разпад

Институт за литература. Posted in Събития

Конференция 1917 г.: Литераторът и литературоведът: инженери, свидетели, жертви на исторически прелом/социален разпад

На 11-14 май в сградата на Института за литература се проведе конференцията "1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/ социального слома". Съорганизатори на Института за литература бяха Институтът по филология и журналистика на Тюменския държавен университет (Русия) и Департаментът по хуманитарни науки на университета на град Салерно (Италия). Участваха общо 28 учени, от Беларус, България, Германия, Естония, Италия, Полша, Русия, САЩ, Украйна, Финландия, Чехия и Швейцария. В рамките на конференцията бяха проведени две кръгли маси: "Русистика, россиеведение, эмигрантология" и "Литературовед-русист на сцене университетской кафедры".

В рамките на основната програма бяха прочетени доклади на следните теми:

"На кратере вулкана": В.А. Жуковский и революция 1848 г.
Мейерхольд и Эйзенштейн: через революцию - к искусству, через искусство - к революции
Культурная ситуация 1930-1940-х годов: неотрадиционалистская программа в рефлексии советских интеллектуалов
1917 год и русская рецепция дадаизма
Пир во время чумы. Киевский театральный бум 1917-19 гг.
Болгарские образы переворота/революции 7 ноября 1917 г.: 1920-е - начало 30-х гг.
"Задыхание истории" в русской поэзии 1910 - начала 20-х гг.
"Пигмей на великане": Андрей Белый литератор/ литературовед в послереволюционные годы (1917-1925)
"Поэтом можешь ты не быть, но человеком быть обязан...": Этос писателя в пореволюционной публицистике Зинаиды Гиппиус
"Многодушие" Ф. А. Степуна как средство адаптации в социальном сломе
А.П. Платонов - пролетарский писатель и инженер: легенды и факты
Елисавета Багряна в переводах Анны Ахматовой и Марины Цветаевой: способ лирического самовыражения в условиях цензурных ограничений
Чиновник или еретик?: Проблема "профессии" в публицистике Евгения Замятина после 1917 г.
Влияние катаклизмов 20 века на мировоззрение и творческую практику Бориса Пастернака
"Семнадцатый!.. Но догорели...". Вл. Нарбут: поэзия и правда 1917 года
К позитивной идентичности русской интеллигенции: кенозис самосожжения
А. Ветлугин - могильщик и плакальщик эпохи
Мотив русский человек на rendez-vous как зеркало позиции литератора-критика-литературоведа
"Постичь логику бедствий": тактики и стратегии человеческого и профессионального выживания в годы перелома в дневниках литераторов
Личное и историческое время в мемуарных романах Ольги Ильиной-Боратынской "Канун Восьмого дня" и "Белый путь. Русская Одиссея 1919-1923"
"Когда письма заговорили..."
Кинемо-Шекспир А.С. Вознесенский: до 1917 г. и после
Авторство как "достижение рабочего человека" в издательских проектах русской литературы 1910-1930-х годов
А. Блок и Г. Иванов о последних днях царской власти: поэт как историограф
Русская катастрофа 1917 г. и "большое время" (М. Пришвин, В. Розанов, А. Блок)
"Тебе ж нет отзыва... Таков / И ты, поэт!": Вячеслав Иванов и обретенная духовная родина
Значимые даты эмигрантского календаря (На материале софийских эмигрантских газет 1924-1940 гг.)
Советская и эмигрантская художественная литература на страницах софийской эмигрантской прессы (1925-1940 гг.)

Източник на информацията: Йордан Люцканов

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.