Конкурси

Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2020-2021 г.

Институт за литература. Posted in Конкурси | . Посещения: 84

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за прием на редовни докторанти за учебната 2020-2021 г.

 в съответствие с Решение No 332 на МС от 14.05.2020 г.,

В срок от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г.  кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на  Института за литература, посочена в списъка. За справки - в Института за литература, тел. 02/979-29-90 или в ЦУ -БАН, 

ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел.   9795260.

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ

КОНКУРСИ ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.:

 

2.1. Филология, специалност „Българска литература“ (Стара българска литература)

2.1. Филология , специалност „Българска литература“ (Възрожденска литература)

2.1. Филология , специалност „Българска литература“ (Нова и съвременна българска литература)

2.1. Филология , специалност „Теория и история на литературата“ ;

2.1. Филология , специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“;

2.1. Филология , специалност „Руска литература“.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Института за литература, в която кандидатите

посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия

език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

 1. Автобиография;
 2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с

приложението или нотариално заверено копие от нея;

 1. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 2. Медицинско свидетелство;
 3. Свидетeлство за съдимост;
 4. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните

интереси и постижения в съответната научна област.

 1. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – „Бул. Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж.

 (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

    Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за

завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от

следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения

държавен изпит/.

   Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до

конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за

конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат:

по специалността от  07 до 11.12.2020 година,

по чужди езици от  14 до 18.12.2020  година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка

от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по

- малко от добър 4.50.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.