Конкурси

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)

Институт за литература. Posted in Конкурси | . Посещения: 169

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г.

Документи:

 • 1. Молба за допускане до участие в конкурса;
 • 2. Автобиография (европейски образец);
 • 3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;
 • 4. Медицинско свидетелство;
 • 5. Свидетелство за съдимост;
 • 6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
 • 7. Списък на публикации в научни издания.
 • 8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/979-29-90.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.