Конкурси


Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Теория и история на литературата (Прагматизъм и литературознание) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 105 от 11 декември 2020 г.


Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Стара българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 105 от 11 декември 2020 г.Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Литература на Българското възраждане) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 88 от 13 октомври 2020 г.


Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г.


Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г.Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Стара българска литература)“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 12 от 8 февруари 2019 г.


Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, с


Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Унгарска литература) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход


Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Унгарска литература) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход


Институтът за литература към БАН – София обявява рецензиите и становищата по конкурса (обявен в Държавен вестник, бр. 10 от 06.02.2015 г.) за академичната длъжност „професор“, в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Теория на литературата (Византийско-български литературни връзки), с единствен кандидат доц. д-р Доротей Гетов.


Институтът за литература при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 59/18 юли 2014 г.).