Акредитирани докторски програми на Института за литература при БАН

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

Професионално направление 2.1. Филология

 

Данни на Национална агенция за оценяване и акредитация

Докторска програма Оценка Акредитирана до: Професионално направление
Теория и история на литературата 9,22 17.12.2020 г. 2.1 Филология
Българска литература 9,37 17.12.2020 г. 2.1 Филология
Руска литература 8,98 17.12.2020 г. 2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 9,10 17.12.2020 г. 2.1 Филология

 

Списък на програмите и връзките им с конкретни проекти за 2021 г.

1. Докторска програма „Българска литература“ („Стара българска литература“)
по проект „Старобългарската литература в контекста на византийската и другите славянски литератури“ на секция „Стара българска литература“.
2. Докторска програма „Българска литература“ („Литература на Българското възраждане“)
по проект „Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане“ на секция „Литература на Българското възраждане“.
3. Докторска програма „Българска литература“ („Нова и съвременна българска литература“)
по проект „Българска литература, създадена от жени – история, статус, тенденции“
по проект „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“ на секция „Нова и съвременна българска литература“.
4. Докторска програма „Теория и история на литературата“
по проект „Методологически проблеми на литературознанието“
(теми: „Литературна антропология“ и „Семиотика“) на секция „Теория на литературата“.
5. Докторска програма „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“
по проект „Диалогът на българската литература със света“ на секция „Сравнително литературознание“.
6. Докторска програма „Руска литература“
по проект „Изгнание и литература: руски писатели емигранти в България (А. М. Фьодоров)“ на секция „Сравнително литературознание“.