Представяне на антологията "Трима поети"

Изложба, посветена на поетесата Яна Язова

Научна конференция „1914: измерения на трагичното”

Покана

ПРЕДСТОЯЩО

Уважаеми колеги,

Институтът за литература организира литературоведска конференция на тема:

"Николай Лилиев, Емануил Попдимитров и Гео Милев -
синхронии на модернизма"

,

която ще се проведе на 4 декември 2015 г.

Първоначалният повод за тази селекция е традицията на Института да отбелязва годишнините от рождението на изтъкнати български писатели. В проблематиката на конференцията обаче е напълно допустимо да влязат и по-широк кръг проблеми на българския литературен модернизъм.

Очакваме вашите заявки за участие до 23 ноември 2015.

Организатори: Елка Димитрова, Цветанка Атанасова, Иван Христов

Адреси за кореспонденция:
elkadimitrova4@gmail.com
tsvetankaat@mail.bg
christoff78@abv.bg

Покана

ПРЕДСТОЯЩО

Уважаеми колеги,

По повод годишнините от рождението на Иван Вазов (165 г.) и на Константин Величков (160 г.) Институтът за литература организира на 17 и 18 декември 2015 година конференцията

„Иван Вазов и Константин Величков – във/отвъд Христоматията”.

Подобна формулировка се опитва да обхване различни насоки на изследователско търсене: проблематизиране на Българска христоматия (1884) като равнополагане на разноредови и разностатусни художествени факти в единно текстово поле, в книжния корпус на литературната образцовост; утаеното иззад емблематичната, почти „христоматийна”, авторова сдвоеност Вазов/Величков асиметрично позициониране в канона на техните авторови фигури; паралелните епизоди в битието им (отдаденост на националноосвободителната кауза, свръхдеятелен пловдивски период на културостроителство, бягство/доброволно изгнание в Италия, проблематични министерствания, оттегляне и уединеност в писателството); и въпреки това, обособяване на два срещуположни авторови типа – на писателя-изгнаник, изолиращ се все повече в маргиналиите на чуждостта, и на писателя-средоточие на колективни духовни стремления, все по-устойчиво, неотменно, плътно присъстващ в отсамното пространство.

Ще очакваме Вашите заявки до 5 декември 2015 година на следните имейл-адреси:

biseradakova@yahoo.de
g_gospodinov@yahoo.com
niki_kirilov@hotmail.com

Българската литературна класика... | Нощен Хоризонт

Институт за литература. Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Българската литературна класика... | Нощен Хоризонт

"Българската литературна класика - знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти" - това е името на проекта, върху който работят три институции: Институтът за литература към БАН, Националният литературен музей и Столична библиотека. Разговор с доц. д-р Пенка Ватова, Юлия Цинзова и Катя Зографова.
Водещ: Пламена Бачийска

Встъпителната пресконференция на проекта „Българската литературна класика – знание за всички.

Институт за литература. Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Встъпителната пресконференция на проекта „Българската литературна класика – знание за всички.

Проектът ще се изпълнява 12 месеца от екип от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека. В рамките му ще бъдат изградени четири дигитални центъра за документиране на литературно и културно наследство. Ще бъдат събрани, дигитализирани и съхранени за поколенията непознати и уникални документи и предмети от личните архиви на 13 български литературни класици, които ще бъдат съхранени в уеб базирано достъпно дигитално хранилище. В специален раздел на хранилището ще бъде създаден богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век. Дигиталните архивни документи ще надхвърлят 200 000 броя.

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Институт за литература. Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Българската литературна класика – знание за всички.
Неизвестни архиви и културни контексти
(Bulgarian Literary Classics – Knowledge for All.
Unknown Archives and Cultural Contexts)

Под това название от м. май 2015 до м. април 2016 г. Институтът за литература в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека ще изпълнява проект по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението му е в размер на 192 272 евро.

Проектът цели събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на

Доц. Гетов: Вратите за изследване на византийската литература са широко отворени

Институт за литература. Posted in Събития

Доц. Гетов: Вратите за изследване на византийската литература са широко отворени

Доц. Доротей Гетов е завършил класическа филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. След откриването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, София, се пренасочва към византийската филология и специализира многократно в аналогични научни центрове в Оксфорд, Харвард, Виена, Солун и Франкфурт. Автор е на седем книги и на двадесетина студии и статии на български, новогръцки, английски и немски език. Негови книги са издадени в четири европейски страни, съответно – в Германия, Белгия, Италия и Гърция. Понастоящем работи в Института за литература към БАН като специалист по история на византийската литература.

Изложбата "Д-р Франц Миклошич - 130 години почетен чуждестранен член на Българската академия на науките" представена в Пловдивския университет на 24 май.

Институт за литература. Posted in Събития

Изложбата "Д-р Франц Миклошич - 130 години почетен чуждестранен член на Българската академия на науките" представена в Пловдивския университет на 24 май.

Слово при откриване на изложбата от доц. Елена Томова

Уважаемо ръководство на Пловдивския университет, драги колеги и преподаватели, скъпи студенти,

За мен е изключителна чест в този свещен за България и цялото славянство ден да открия изложба, посветена на един виден славист - „великия ум на XIX столетие” д-р Франц Миклошич. Сърдечно благодаря на ръководството на Пловдивския университет в лицето на неговия ректор проф. Запрян Козлуджов, на декана на Филологическия факултет доц. Живко Иванов, на ръководителя на Катедра „Славянска филология” доц. Жоржета Чолакова, на ръководителя на Катедра „Руска филология” доц. Юлиана Чакърова за тяхното съдействие и гостоприемство. Специално благодаря на директора на Университетската библиотека г-жа Милка Янкова за предоставянето на изложбената зала и на Димитър Родозов за подготовката на самата изложба. Признателна съм и на Издателството на университета за отпечатването на афишите и на всички колеги за тяхната морална подкрепа.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.