Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova

Видео
Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova

„Християнските ценности в българската литература за деца“

Видео
Християнските ценности в българската литература за деца

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на Н. Аретов

Видео
Култура, идентичности, съмнения

ПОКАНА
за участие в национална научна конференция на тема
„Изкуствата: сблъсък и континуитет“

Уважаеми колеги,

Катедра „Теория и история на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление „Теория на литературата“ към Института за литература при БАН възстановяват прекъснатата за кратко добра традиция да организират съвместно национални научни конференции. След успешния опит от четирите предишни конференции („Извънлитературното“ – 2010 и 2011, „Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов“ – 2012, „Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Димитър Аврамов, Атанас Натев“ – 2013, „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория“ – 2014) се обединихме около идеята в края на настоящата година да проведем национална конференция под наслова „Изкуствата: сблъсък и континуитет“.

Темата е колкото стара и разработвана, толкова и винаги отворена към многопосочни възможности за осъвременяване, за нови и неочаквани погледи към взаимоотношенията, взаимодействията, взаимните отрицания или допълвания и сливания между различните изкуства. В особено голяма степен това важи за днешното време, когато експерименталността в тази сфера познава изключителен размах, който прави проблематично, дори в известен смисъл неадекватно, мисленето на отделните изкуства в някакви техни предполагаеми строго установени граници.

Вярваме, че формулировката на темата, на която се спряхме, ще даде възможност на колеги с най-разнообразни интереси да се впишат в нея със своя избор на конкретен проблем и да предложат своя гледна точка.

Конференцията ще се състои на 30 ноември и 1 декември 2017 в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Срокът за приемане на заявките за участие е 1 ноември 2017.

Продължителност на докладите: 20 минути.

Моля, темата на Вашия доклад, придружена със съвсем кратка анотация, да изпратите на следния електронен адрeс: literateor@gmail.com

НЕ/СЪСЕДНИ ПОДХОДИ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА

Скъпи колеги,

На 25 септември 2017 г., от 14:00 ч., в Малкия салон на Института за литература – БАН, Направлението по теория на литературата и Направлението по стара българска литература ще проведат общ семинар, озаглавен Не/съседни подходи в хуманитаристиката. Срещата цели да се запознаем с индивидуалната работа на всеки от нас, с най-интересните ни проекти, както и с едноименния Младенов-Феодоров постоянен семинар. Особено сме щастливи да посрещнем нашите колеги д-р Андрейка Жейн и Нина Дитмайер от Института за словенска литература и литературни изследвания към Словенската академия на науките и изкуствата, като част от съвместния проект Словенската и българската литература и култура в контекста на световната литература (с ръководители проф. Анисава Милтенова и д-р Аленка Корон).

Очакваме ви там за приятелски разговор на английски език.

Dear Colleagues,

On 25th September 2017, at 14:00, at the Small conference room of the Institute for Literature – BAS, the Department of Literary Theory and the Department of Old Bulgarian Literature will conduct a joint seminar entitled Non/Cognate Approaches in the Humanities. The meeting aims at getting to know each other's individual work, our most interesting projects, as well as the Mladenov-Feodorov Permanent Seminar of the same name. It will be our great pleasure to welcome our colleagues Dr. Andrejka Žejn and Nina Ditmajer from the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies at the Slovenian Academy of Sciences and Arts, as part of the joint research project Slovenian and Bulgarian Literatures and Cultures in the Context of World Literature (with project leaders Prof. Anissava Miltenova and Dr. Alenka Koron).

Looking forward to seeing you all there for a friendly conversation in English.

НЕ СЪСЕДНИ ПОДХОДИ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА

„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Институт за литература. Posted in Събития

Направление „Литература на Българското възраждане“
към Института за литература – БАН
ви кани на

„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Колегиум

посветен на 150-годишнината от смъртта на Георги Стойков Раковски

04-05 декември 2017 г.

Ежегодният Колегиум по възрожденска литература този път се съсредоточава върху „високите“ идеологии на/за Възраждането, рожба на интелектуални и – след Освобождението – академични усилия, и техните трансформации в зоната на всекидневното, популярното, масовото. Търсят се както противопоставянията, така и точките на консенсус между официалните и неофициалните дискурси, отлагането на „големите“ разкази за периода в съвременните глобални и медийни потоци. Колегиумът отбелязва 150-годишнината от смъртта на Георги Раковски, чиито културни и политически проекти го причисляват към идеолозите на българския национализъм и поставят на дневен ред въпроса за границите между научността и митостроенето.

Можете да ориентирате своите изложения около следните примерни тематични ядра:

 • Георги Стойков Раковски – литературни, историографски, етнографски, етимологически, политически проекти.
 • Динамика на образа: от „мечтател безумен“ до „родоначалник“, „патриарх“ на революционната идея. Съвременни интерпретации и ревизии.
 • „Високите“ идеологии на Възраждането: генеалогии, представи за „отчество“, исторически разкази, герои, мъченици, врагове; концепции за езика и фолклора.
 • „Високите“ идеологии за Възраждането. Канонизиране и монументализиране на периода и неговите герои: историографски и литературноисторически концептуализации, институционални прочити (учебници, програми, изпитни конспекти).
 • Представи за наследство и континуитет; усвояване на възрожденския символен капитал; полемики и борби за принадлежност.
 • Потребление на „големите“ разкази: културен туризъм, градове музеи, къщи музеи, революционни пантеони, паметници и др. Комерсиализиране: стоки, сувенири, рекламни и маркетинг стратегии.
 • Образи на Възраждането в популярната и масовата култура (литература, музика, визуални изкуства – street art, графити и т.н.), в медийната и дигиталната среда. Историческите възстановки – образователно-възпитателни инициативи и/или патриотичен кич?
 • „Високите“ идеологии на/за Възраждането като ресурс на т.нар. банален и субкултурен национализъм (част от всекидневни практики, емблема на патриотични огранизации, футболни отбори и пр.).

Очакваме вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 15 ноември 2017 г. на следните електронни адреси:

 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатори на събитието: гл. ас. д-р Анна Алексиева, гл. ас. д-р Николета Пътова

Национална научна конференция по повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин

Институт за литература. Posted in Събития

Институтът за литература при БАН и Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират национална научна конференция по повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин под надслов „Елин Пелин: наследства и прочити“. Конференцията ще се проведе на 30 ноември (четвъртък) и 1 декември (петък) 2017 г. в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“.

Работата на форума цели да обхване творческото и личностно присъствие на писателя през разнообразни изследователски полета, сред които:

Актуални перспективи към текстовете на Елин Пелин (както към превърналите се в класически, така и към останалите встрани от читателския и изследователския интерес).

Активиране на културни контексти в творческия и житейския път на писателя през отношенията му със съвременни нему творци и критици.

 • Елин Пелин в литературата за деца и юноши;
 • Елин Пелин: хуморист, лирик, публицист;
 • Елин Пелин на сцената, в киното, в изобразителното изкуство;
 • История на критическата рецепция на Елин Пелин.

Научният форум предвижда модул, който да даде възможност на млади учени, студенти и докторанти да представят свои прочити.

Моля, изпращайте заявките си за участие, придружени с кратка анотация, до 1 ноември на следните имейли:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
кТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
аТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национална научна конференция „Християнските ценности в българската литература за деца“

Институт за литература. Posted in Събития

Национална научна конференция „Християнските ценности в българската литература за деца“

Институт за литература при БАН
Направление „Нова и съвременна българска литература“
Столична библиотека - Детско-юношески отдел
Организират

Национална научна конференция
„Християнските ценности в българската литература за деца“

Конференцията ще се проведе на 16 май 2017 г., /вторник/ от 9 ч. в Американски център на Столична библиотека,
пл. „Славейков“ № 4А

Институтът за литература към БАН обявява Творческа работилница по проект „Литературата – творчество, познание, умение“

Институт за литература. Posted in Събития

Екип: доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Елка Димитрова, гл. ас. д-р Георги Господинов

Със специалното участие на писателя Георги Господинов

Проектът е разработван в рамките на програма на БАН „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“

Проектът е насочен към учениците от гимназиалния курс на среднообразователните училища. Целите му са да разшири техните литературни познания, да насърчи и развие уменията им за създаване на текст (художествен и интерпретативен), но преди всичко – да стимулира творческите им интереси и способности, да ги въведе в литературата като многообразна и интригуваща територия, и то по един увлекателен начин. Предвидени са дейности, свързани с различни литературни измерения – от творческото писане до критическата интерпретация, от влизането в ролята на литературния историк до изявата като литературен изследовател.

Творческата работилница ще се проведе на 3 и 4 юни 2017 (събота и неделя) от 10 до 16.30 ч. в конферентната зала на „Дом на учения“ (адрес: кв. „Гео Милев“, бул. „Шипченски проход“ 50). Най-удобен достъп – входът към комплекса на БАН от бул. „Шипченски проход“, в близост до завод „Електроника“ и Националното училище за танцово изкуство;

Записване – в Института за литература при БАН:

 • Тел: 02 971 70 56; 02 979 29 90
 • Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Срок за записване – 31 май 2017 г.

Курсът е безплатен и отворен за всички ученици в страната, които заявят желание в определения срок. Местата са ограничени. Учениците да носят свои творби за обсъждане.

Конкурс за присъждане на награда „ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

Институт за литература. Posted in Събития

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН
и
ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ

обявяват конкурс за присъждане на награда

„ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

за млади български изследователи и преводачи

1. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ , учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година, се присъжда:

 • на млади български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура;
 • на млади български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори.

2. В конкурса могат да участват млади български изследователи и преводачи до 40 годишна възраст, независимо от местоживеенето им.

3. Мотивирани предложения за награждаване могат да правят академични и творчески институции и отделни лица.

4. Предложенията за награждаване се внасят за обсъждане в Института за литература към БАН и Полския институт в София.

5. Всяко предложение за награждаване трябва да съдържа:

 • СV на кандидата,
 • доказателства за постижения в областта на българо-полските културни отношения,
 • две аргументирани препоръки от специалисти в съответната област,
 • по преценка - други документи, доказващи приноса на кандидата.

6. При оценка на постиженията на кандидата се взема под внимание качеството на научните и/или научно-приложните постижения, както и приносите и отражението им в културата на двете страни.

7. Наградата се връчва във връзка с Деня на независимостта на Полша - 11 ноември.

8. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ представлява статуетка и почетна грамота, която удостоверява датата и повода, по който е присъдена.

9. Краен срок за подаване на документи: 30 септември 2017 г.

10. За допълнителна информация: тел. 0035929717056 – Институт за литература към БАН.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

Институт за литература. Posted in Новости

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
ЗА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФОРМИРАНЕ У УЧЕНИЦИТЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ТЕКСТ С ОГЛЕД НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА 5. И 6. КЛАС

Институтът за литература при Българската академия на науките организира в рамките на своя проект „Литература и литературознание в училище“ квалификационен семинар за учители по български език и литература от цялата страна на тема: „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за 5. и 6. клас“.

Ръководител на проекта и основен водещ на квалификационния семинар е проф. д.н. Александър Панов.

Продължителност на семинара – шестнайсет академични часа, разпределени в две занятия по осем часа.

Организация и условия за участие:

Семинарът се организира в областните градове съвместно с регионалните управления по образованието. След като се уточни подходяща дата (дати) за провеждането му, заинтересуваните учители по български език и литература подават заявка за включване до Института за литература при БАН с копие до регионалното управление по образованието.

Такса за участие в квалификационния семинар – 60 лв. В тази сума влизат учебни материали, които ще се предоставят на участниците.

Заявки се приемат на адрес:
Институт за литература при БАН
Гр. София, п.к. 1113
Бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
БУЛСТАТ: 000665509
МОЛ: доц. д-р Елка Трайкова – директор
Банкова сметка: BG82UNCR96603119903518
При Unicredit Булбанк, клон „Слатина“.

Анотация:

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, започна поетапно приемане на нови учебни програми. Учебното съдържание, предвидено в тях, понякога въвежда съвсем нови, непреподавани до момента теми, а понякога преструктурира работата по вече познати теми. Такъв е случаят с овладяването от учениците на комуникативни умения (програмите за целия прогимназиален курс), както и темата, свързана с уменията за общуване с научен текст, за извличане, систематизиране и използване на информация от урочна статия (програмата за 6. клас).

Безспорно, развиването на тези умения е една от най-важните задачи на предмета български език и литература. В същото време все още голяма част от преподавателите не са овладели в достатъчна степен съвременната методика, свързана с посочените проблеми. При работата за изграждане на комуникативни умения тази методика е разработена като цялостна система, базирана върху овладяване на дискурсивните техники за създаване на текст. Що се отнася до проблема за общуването с научен текст, както и за изграждането на умения за работа с информация, учителите от средните училища са изправени пред предизвикателството да преподават материал, с който досега не е работено систематично. Да не говорим, че формирането и на двата вида умения – тези за създаване на текст, както и тези за извличане, организиране и използване на информация от научен текст – не може да се постигне в рамките на ограничения брой часове за нови знания. Необходима е последователна и добре организирана работа не само през цялата учебна година, а по време на целия прогимназиален етап.

В отговор на тези нужди Институтът за литература при БАН организира квалификационен курс, предназначен основно за преподавателите в прогимназиалния етап (и особено за тези от тях, които през следващата учебна гоздина ще преподават в 5. и 6. клас) на тема „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за 5. и 6. клас“. Курсът предлага цялостна, теоретично обоснована, система за работа, съдържаща богат набор от практически решения.

Програма:

I. Основни проблеми при изграждане на умения за създаване на текст.

1. Що е текст?

2. Основни характеристики на текста.

3. Текст и изказване.

4. Основни речеви действия и отношения.

5. Класификация на текстовете:

 • според основните речеви действия и отношения;
 • според използването им обществената практика;
 • според училищните програми.

6. Алгоритми за работа

 • Очертаване основните характеристики на текста.
 • Комуникативна ситуация на писмения текст.
 • Жанрова характеристика на създавания текст.
 • Задължителни фази при създаването на текст.
 • Алгоритми за работа при различните видове текст.

7. Особености на работата с някои видове текст, предвидени в учебните програми за 5. и 6. клас.

 • Текстове за влизане в контакт с дугите.
 • Текстове повествования.
 • Текстове описания.
 • Текстове разсъждения.

II. Извличане, разбиране и използване на информацията, съдържаща се в научен текст

1. Програмата по български език за 6 клас и проблемите за общуване с научен текст.

2. Текстът в научното общуване

 • Кое знание е научно?
 • Научният текст.
 • Термини.
 • Езикови особености на научния текст.

3. Урочната статия като научен текст

 • Задачи на урочната статия.
 • Основни елементи на урочната статия.
 • Как се прави определение?

4. Основните речеви действия в урочната статия

 • Описанието в урочната статия.
 • Повествованието в урочната статия.
 • Разсъждението в урочната статия.

5. Извличане и обработване на информацията, съдържаща се в урочната статия

 • Що е информация?
 • Информация и дезинформация.
 • Умения за работа с информация.
 • Информация и четене
 • Видове четене.
 • Основни читателски операции.
 • Организиране и обобщаване на информацията, съдържаща се в текста.

„1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома”

ПРЕДСТОЯЩО

На 11-13 май 2017 г. Институтът за литература в сътрудничество с Института по филология и журналистика на Тюменския държавен университет (Русия) и Департамента по хуманитарни науки на университета Салерно (Италия) ще проведе конференцията „1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома” [1917 г.: Литераторът и литературоведът: инженери, свидетели, жертви на исторически прелом/социален разпад].

Конференцията е етап от осъществяването на тристранния българско-полско-руски проект „Литераторът и литературоведът: самосъзнанието, геокултурната вариативност, границите на професията”. В рамките на проекта на 21-23 април 2016 г. бе проведена конференцията „Дмитрий Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор”, чийто домакин и основен организатор бе Институтът по специална и интеркултурна комуникация на Варшавския университет.

Линк към обява на външен сайт: http://www.ruthenia.ru

Линк към електронната страница на конференцията: https://sites.google.com

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.