Представяне на антологията "Трима поети"

Изложба, посветена на поетесата Яна Язова

Научна конференция „1914: измерения на трагичното”

Встъпителната пресконференция на проекта „Българската литературна класика – знание за всички.

Проектът ще се изпълнява 12 месеца от екип от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека. В рамките му ще бъдат изградени четири дигитални центъра за документиране на литературно и културно наследство. Ще бъдат събрани, дигитализирани и съхранени за поколенията непознати и уникални документи и предмети от личните архиви на 13 български литературни класици, които ще бъдат съхранени в уеб базирано достъпно дигитално хранилище. В специален раздел на хранилището ще бъде създаден богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век. Дигиталните архивни документи ще надхвърлят 200 000 броя.

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контекстиБългарската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Конкурс

- Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Възрожденска литература) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 29 от 21.04.2015 г. Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56.

Награда „Питагор” за доц. Доротей Гетов

На 18 юни 2015 година министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев връчи награди „Питагор" за съществен принос в развитието на науката в България на учени и научни колективи. Наградата за утвърден учен в обществените и хуманитарните науки бе връчена на доц. д-р Доротей Найденов Гетов от Института за литература при БАН. Доц. Доротей Гетов е изявен български специалист по гръцка палеография и кодикология и история на византийската литература. Специализирал е в научния център за медиевистика „Дъмбартън Оукс” (САЩ), в института „Макс Планк”, в колежа „Линкълн” (Оксфорд), в университети в Солун и във Виена. Доц. д-р Д. Гетов изследва византийски ръкописи, свързани с история на европейското право, проучва гръцките ръкописи в България като носители на текстовете на византийската литература. Автор е на 7 книги и на повече от 20 студии на български, новогръцки, английски и немски език. Наскоро излезе в Белгия обемист том, в който доц. Гетов включва 102 ръкописа и фрагменти от библиотеката на Бачковския манастир, съществувала близо 1000 години, като успява да идентифицира 3 оригинални ръкописа на един от създателите на манастира Григорий Пакуриан. Той открива стотици неизвестни произведения на византийската литература, сред които 253 химна в ръкописи, намиращи се в България, 670 в Синайските ръкописи и др. С цялата си научна дейност доц. д-р Доротей Гетов обогатява научноизследователския ресурс на съвременната хуманитарна наука.

Представяне на полско-българското сътрудничество в Института за литература в рамките на Ден на Полша в Българската академия на науките

Институт за литература. Събития

В рамките на престижния научен форум доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института за литература представи доклад на тема „Полско-българско сътрудничество в Института за литература: междукултурни диалози и научни традиции в полето на литературата“

Снимки: Мария Цанева


На 9 юни, по повод Ден на Полша в Българската академия на науките, в Големия салон на БАН се проведе научна конференция, онасловена „Роля и място на науката в държавите в период на преход“. В рамките на престижния научен форум доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института за литература представи доклад на тема „Полско-българско сътрудничество в Института за литература: междукултурни диалози и научни традиции в полето на литературата“. Тя запозна присъстващите с плодотворната научна работа, която Институтът за литература осъществява с Института за литературни изследвания и Института по славистика към ПАН, както и с два от водещите полски университети – Ягелонския университет в Краков и Университета в Гданск.

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Институт за литература. Събития

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Българската литературна класика – знание за всички.
Неизвестни архиви и културни контексти
(Bulgarian Literary Classics – Knowledge for All.
Unknown Archives and Cultural Contexts)

Под това название от м. май 2015 до м. април 2016 г. Институтът за литература в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека ще изпълнява проект по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението му е в размер на 192 272 евро.

Проектът цели събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на

Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове

Институт за литература. Събития

КОЛЕГИУМ
Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на ежегодния Колегиум на направление „Литература на Българското възраждане” към Института за литература (БАН). Тази година събитието е посветено на темата „Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове”, чието разгръщане би могло да се осъществи около следните проблемни полета:

 • Литературни канони, „големи” разкази, политически конюнктури на четенето.
 • Йерархиите на съвременниците и йерархиите на следващите поколения.
 • Инструменти на привилегироването: културни типологии, литературни истории, жанрови класификации, антологии, периодизационни схеми, институционални деления (университетски катедри и дисциплини, учебни планове, изпитни конспекти); критически и методологически подходи.
 • Ревизии: алтернативни канони, постколониални пренареждания, женско писане и др. Постсоциалистически проблематизации/стабилизации на канона.
 • „Канонично” и „масово”, „високо” и „ниско”, „елитарно” и „тривиално” – граници и размествания.
 • Персоналии: привилегировани автори, маргинализирани автори; контрол и „опитомяване”; цензура и автоцензура.

Предвиждаме Колегиумът да се проведе 3 и 4 декември 2015 в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Обмисляме възможността за онлайн публикация на материалите.

убеденост, че предложената проблематика би провокирала интереса Ви, очакваме Вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 30 септември 2015 г. на следните електронни адреси:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С уважение,
Проф. дфн Николай Аретов
Гл. ас. д-р Анна Алексиева

Национална научна конфереция „Авторската приказка в българската литература за деца през 20-40-те години на XXвек."

Институт за литература. Събития

Национална научна конфереция „Авторската приказка в българската литература за деца през 20-40-те г.

Институт за литература – БАН
Направление „Нова и съвременна българска литература”
Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”

Национална научна конференция
„Авторската приказка в българската литература за деца през 20-40-те години на ХХ век”

12 юни 2015 година, НБКМ, Заседателна зала, 2 етаж

Изложбата "Д-р Франц Миклошич - 130 години почетен чуждестранен член на Българската академия на науките" представена в Пловдивския университет на 24 май.

Институт за литература. Събития

Изложбата "Д-р Франц Миклошич - 130 години почетен чуждестранен член на Българската академия на науките" представена в Пловдивския университет на 24 май.

Слово при откриване на изложбата от доц. Елена Томова

Уважаемо ръководство на Пловдивския университет, драги колеги и преподаватели, скъпи студенти,

За мен е изключителна чест в този свещен за България и цялото славянство ден да открия изложба, посветена на един виден славист - „великия ум на XIX столетие” д-р Франц Миклошич. Сърдечно благодаря на ръководството на Пловдивския университет в лицето на неговия ректор проф. Запрян Козлуджов, на декана на Филологическия факултет доц. Живко Иванов, на ръководителя на Катедра „Славянска филология” доц. Жоржета Чолакова, на ръководителя на Катедра „Руска филология” доц. Юлиана Чакърова за тяхното съдействие и гостоприемство. Специално благодаря на директора на Университетската библиотека г-жа Милка Янкова за предоставянето на изложбената зала и на Димитър Родозов за подготовката на самата изложба. Признателна съм и на Издателството на университета за отпечатването на афишите и на всички колеги за тяхната морална подкрепа.

Тържествено откриване на изложбата „СЪКРОВИЩЕ НА СЛОВОТО” в Киево-Печерската Лавра

Институт за литература. Събития

Киевски национален университет„Тарас Шевченко”
Център по български език, литература и култура
Посолство на Република България в Украйна
Киевска Духовна Академия и Семинария
Българска Академия на Науките
Институт за литература
Ви канят на

21 МАЙ Киево-Печерска Лавра, Църковно-археологически кабинет към Кевската Духовната академия, 12,00 ч.

Тържествено откриване на изложбата „СЪКРОВИЩЕ НА СЛОВОТО” в Киево-Печерската Лавра – съвместна инициатива на Института за литература, Българска академия на науките в София и на Центъра по българистика, Киевски национален университет „Тарас Шевченко”. Откриването на изложбата се посвещава на 1150 години от Покръстването на България и на 1130 години от смъртта на Св. Методий.

„Съкровище на Словото” е научно документална изложба, извоювала висок престиж на международната културна сцена. От две години изложбата обикаля света и разкрива богатите книжовни традиции на България, показва художественото и жанрово многообразие на старобългарската култура. Тя е посветена на историята на славянската писменост, на Кирило-Методиевото дело, на създаването на глаголицата и на кирилицата и на тяхното разпространение в Първото българско царство и в славянския свят. Много ценна част от изложбата са образците от старобългарското ръкописно наследство, което се съхранява в чуждестранни книгохранилища – в Италия, Сърбия, Русия, Англия, Света гора, Синайския манастир „Св. Екатерина“ и др. Гостуването на изложбата именно в Киево-Печерската Лавра - една свято място на висока духовност и богословска книжовност, в навечерието на празника на Св. св. Кирил и Методий, придобива особен символичен смисъл.

Изложбата е дело на учени от Института за литература при БАН. Тя е осъществена с финансовата подкрепа на фондация «Българска памет».

Национална научна конференция „200 години светско образование”

Институт за литература. Събития

Национална научна конференция „200 години светско образование”

На 15 и 16 април 2015г. в гр. Свищов ще се състои Националната научна конференция под надслов „200 години светско образование”, организирана от Община Свищов, Института за литература, Международна фондация „Алеко Константинов”, с медийното партньорство на Българска телеграфна агенция. Приветствия ще поднесат Министърът на образованието на Република България – проф. Тодор Танев, Председателят на БАН – акад. Стефан Воденичаров, кметът на Община Свищов – г-н Станислав Благов и проф. Румяна Дамянова, ръководител на направление „Литература на Българското възраждане” при Института за литература. Конференцията ще се проведе в Зала № 1 на Община Свищов.

Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии

Институт за литература. Събития

Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии

Литературоведската русистика: самосъзнание, геокултурна вариативност, границите на професията
(Конференция в Института за литература, 21-23 май 2015 г.)

На 21-23 май 2015 г. в Института за литература се проведе конференцията “Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии”. Участваха литературоведи, искуствоведи и историци от България, Германия, Грузия, Латвия, Полша, Русия и Франция.

Процедурата по рецензиране и подбор на заявките и наличието на теоретичен манифест (публикуван на няколко сайта за обяви на конференции) спомогна постигането на по-добро научно качество и по-голяма тематична и теоретична кохерентност между докладите и в обсъжданията.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

Институт за литература. Събития

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
ЗА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЦЕПТИВНИЯ КОНТЕКСТ
НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА

Институтът за литература при Българската академия на науките организира в рамките на своя проект „Литература и литературознание в училище“ квалификационен семинар за учители по български език и литература от цялата страна на тема: „Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика“.

Ръководител на проекта и основен водещ на квалификационния семинар е проф. д.н. Александър Панов.

Продължителност на семинара – шест астрономически часа, разпределени в две занятия по три часа.

Организация и условия за участие:

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.