Връчиха на доц. д-р Рая Кунчева Почетния знак на Института за литература

На първото заседание на новоизбрания Научен съвет на Института за литература, провело се на 2.12.2021 г., проф. д.н. Ана Стойкова, зам.-председател на предишния Научен съвет, и доц. д-р Пенка Ватова, директор на Института, връчиха на доц. д-р Рая Кунчева Почетния знак на Института за литература. Отличието се присъжда на доц. Кунчева с решение на НС на ИЛ от 28.10.2021 г. за нейните научни приноси в развитието на хуманитаристиката; за запазването на целостта на Института, подкрепата ѝ за младите учени в него, за последователното въвеждане на проектното начало в научната работа и редица други инициативи, укрепили институтската общност по време на трите ѝ мандата като директор на ИЛ, и по повод нейната 70-годишнина.